< div id=”header ”>< / div>

fredag 29 januari 2016

Karl Gustav skola blir HVB-hem !

Tidigare nedlagd skola i Karl-Gustav en bit från Varberg kommer nu att användas som hem för ensamkommande flyktingbarn.

Ett möte arrangerades snabbt och information gavs och frågor kunde ställas i Karl Gustav bygdegård om vad som ska hända.

Ledare skrivs i HN om dilemmat: En hotbild eller en möjlighet?

Om jag skriver en omöjlighet så hade naturligtvis inga klartecken givits så här långt. De kan ju lösas på vägen och ensamkommande underlag finns ju att fylla boendet. Lämpligheten med folk ute på vischan kan man fråga sig då alla helst bör bo i stan där allting annat finns. Men det är en annan sak.

En fråga jag ställer mig är VARFÖR var det sekretessbelagt i byggnadsnämnden och VARFÖR ska det vara så mycket hysch-hysch kring allt sånt här med flyktingar, ensamkommande och asylsökande? Jag efterlyser öppenhet, transparens och delaktighet. Inte minst för annars får innevånarna i området kring Karl-Gustav ingen ro och inte minst i Kungsäter.

Inga kommentarer: