< div id=”header ”>< / div>

måndag 18 januari 2016

Min hemsida hos Miljöpartiet de gröna i Varberg !


Jag ser tydligt hur Martin Bagge och Makttrojkan inom MP Varberg nu försöker manipulera vad gäller min hemsida hos Miljöpartiet de gröna i Varberg. Allt som är negativt ur media dras fram allt som är positivt till min fördel ska inte tas med. Jag har en egen del som heter "Pierre Ringborg om politik" som jag styr själv. LÄS DEN !


Pierre Ringborg om politik


Miljöpartiet i Varberg har beslutat att jag inte längre tillhör kf-gruppen

Jag har fortfarande kvar mina poster som ersättare i kommunfullmäktige och ledamot i kultur och fritidsnämnden


att all mark måste giftsaneras innan tunnelbygget och anläggandet av resecentrum kör igång.Det finns mängder av förorenad mark där kommunen sökt medel från Naturvårdsverket som vi måste åtgärda.

Så länge Trafikverket inte vill medverka till att en pendeltågstation i Värö byggs tycker jag vi ska avbryta avtalet med dem.

att vi i samband med transportsystemet ser till att få till stånd en pendeltågstation i Värö samt bevakar att Viskadalsbanan mellan Varberg-Borås ges ett ansiktslyft.

att beakta de förändringar som sker i samband med kärnkraften Vattenfall har beslutat att Ringhals 1 ska avvecklas 2018 och Ringhals 2 ska vara ur drift 2020.och De gamla bör under en tidsperiod fasas ut som är kvar.

Således en fullständig avveckling av kärnkraften.

Jag anser att politik ska kunna utövas av alla och politiska förtroendeuppdrag ska ske i transparens med vanligt folk och på LIKA VILLKOR mellan könen.

MOTIONER

Jag har i kommunfullmäktige föreslagit i en motion om att det införes rätt att lägga MEDBORGARFÖRSLAG

Motioner i kf lagda men ej besvarade

Motion marina reservat

Motion om flyttning av Påskbergsvallen och anläggande avbostäder på den frigjordamarken

Motion att ta bort karensen för den som har skulder för att få eget kontrakt med bostad hos VBAB

Motion om gratis bussresor för dem över 75 år

Motion om fler utegym

Motion angående begränsad zonindelning vad gäller kollektivtrafiken

Många beslut fattas i onödan i slutna rum! Jag tycker att står man för någonting tål det att visas öppet med tydlighet och transparens. Då får vi igång dialoger och kan diskutera oss fram till besluten.


Om Maten

För mig kommer matfrågan även att vara viktig och jag vill vara TYDLIG med att jag vill vässa ambitionerna om bättre mat i skolan och inom äldreomsorgen. Vi behöver äta mer närproducerat, tillagning bör ske så NÄRA matgästen som möjligt och det ska vara mer EKOLOGISKT och säsongsbetonat och viktigt det ska finnas olika alternativ för matgästen. Hänsyn ska tas för allergiker.

Stadsodling

Förutom möjlighet till kolonilotter och öppna ytor typ odlingslådor ska det också finnas utrymme för växtlighet på gröna väggar och gröna tak samt på små utrymmen för de boende i staden.

Cykeltrafik

...ska vara vanligare än biltrafik i innerstaden med bättre gång- och cykelframkomlighet .Det bör finnas utlåning av cyklar och också cykelkärror till billig deposition. En ny cykelplan är pågång

Energi

Fortsatt satsning på solceller och bioenergi

1 kommentar:

F V sa...

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/ny-rapport-ekonomaten-varken-nyttigare-eller-miljovanligare

Hela Miljöpartiet har lurat oss!