< div id=”header ”>< / div>

lördag 9 januari 2016

Jag är inte välkommen till MP Varbergs planeringshelg !

Jag fick ett meddelande på inkorgen på facebook då jag svarat på en inbjudan somt tydligen inte skulle gått till mig utan de som de har förtroende för.

Hej Pierre.

Gruppledaren ombad mig se till att du inte blev inbjuden till de förtroendevaldas framåtsyftande planeringshelg. Du är välkommen att kontakta gruppledaren om detta.
Jag valde även själv att ej bjuda in dig på grund av följande skäl:
- du har klargjort att du kommer lämna partiet, snart. (Du har dock skjutit på själva utträdet av för mig oklara skäl.) Eftersom du ska lämna fyller det heller ingen funktion att ha med dig i planeringsarbetet.
- du baktalar partiet, politiken, andra partimedlemmar och mig personligen både offentligt och privat. Du har därför mist förtroendet från KF-gruppen och nu även ifrån mig.
- eftersom du klargjort att du inte är beredd till förändring på något sätt i syfte att återupprätta förtroendet har du skapat en situation där jag tvingas välja mellan dig och miljöpartiet. Jag väljer då miljöpartiet.

Inga kommentarer: