< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 december 2015

Vad händer med mig i Miljöpartiet Varberg?


Som paria nu inom Miljöpartiets lokalavdelning kan det vara intressant med några fixdatum framöver VAD HÄNDER?

Själv har jag varit på möte inte om MP men hur jag ska kunna vara tillgänglig på arbetsmarknaden. Arbetslinjen gäller mig precis som alla andra. Hur påverkar min politiska aktivitet min arbetsförmåga?

Som politiskt aktiv är du FÖRTROENDEVALD inte ANSTÄLLD. Du kan inte gå till facket eller tillkalla Arbetsmiljöverket om det är dålig psykosocial status på din politiska arbetsplats. För att dokumentera min oförmåga att vara tillgänglig bör ett läkarintyg inkomma att jag just nu inte är kapabel på grund av läget.

Jag är tills vidare:

Ersättare i kommunfullmäktige som utses av VÄLJARNA i ALLMÄNNA VAL

Ordinarie ledamot i kultur och fritidsnämnden utsedd av kommunfullmäktige i Varberg

Under december är det INTE aktuellt att lämna dessa poster.

Medlemskap i Miljöpartiet

På grund av väldigt mycket som är i turbulensen har jag ett medlemskap jag kan avbryta när som helst. Att gå med i ett annat parti KRÄVER att jag först ser till att gå ur Miljöpartiet om jag ska gå in ett ANNAT PARTI då dubbelanslutning i regel inte brukar vara tillåtet.

I första hand avvaktar jag vad den lokala MP-styrelsen som träffas den 21 december har att komma med innan jag säger vare sig bu eller bä.

Möten

KF-gruppen inom MP har uttryckligen tyckt att jag i fortsättningen inte ska gå på möten då saknar förtroende för mig.

Vad gäller andra typer av möten är jag själv oklar vad som gäller. Men i mitt fall är det justerade underskrivna och skriftliga ordentligt skrivna protokoll som gäller då gruppledaren Stefan Edlund endast har uttalat att kommunikation sker via Hallands Nyheter. Jag godtar inte den kommunaktionen då det ska vara en journalist som mellanhand och budbärare.

Inga kommentarer: