< div id=”header ”>< / div>

onsdag 2 december 2015

Konflikten i Miljöpartiet i Varberg och vad som står i HN !


I förra veckan stod i en artikel i HN att övriga i kf-gruppen i Miljöpartiet i Varberg att att jag förbrukat mitt förtroende för dem och därmed uteslutit mig ur kf-gruppen som öppnat en egen sluten grupp.

Jag begärde då att få ett justerat protokoll om detta då de haft ett slutet möte där bara de själva varit inbjudna och deltagande.
Detta har jag inte fått tydligen har HN fått det och vad jag vet vägrat att publicera det. Då kan jag fråga mig själv varför jag ska uttala mig för HN för som tydligen haft en "Ringborg-sänkar-kampanj" i en vecka sedan upphör flödet.

Läget är så nu att jag vill ha ett skriftligt justerat och påskrivet protokoll från det slutna mötet. Annars blir det som sagts i den sista HN-artikeln bara en tidningsanka eller en partsinlaga för vad gruppledare påstått i tidningen.

Något justerat underskrivet protokoll har jag inte fått däremot sett någonting på en annans dator som liknar ett protokoll. Men jag vill göra det offentligt tillgängligt för alla att se innehållet och själva kunna göra en bedömning. Det är offentliga politiker det handlar om och allmänheten och väljare vill ha insyn

Efter HN-artikeln publicerads hade det varit det en serie artiklar i en veckas tid gällande konflikten i MP Varberg och en avslutning på den serien.

Jag befann mig på måndagsmötet i partilokalen 30 november för där brukar vi dra veckans händelser och i regel förs inga protokoll från det mötet. Jag uppfattade mötet som informativt och var nöjd när jag gick därifrån efteråt, Men något skriftligt påskrivet protokoll från den slutna KF-gruppen fick jag inte med mig. Detta fanns heller inte i pärmen där protokoll förvaras.

Dagen efter 1 december gick jag på alliansgruppens möte inför kultur och fritidsnämndens arbetsutskottets möte som hålls dagen efter och vi blev föredragna de ärenden som kommer upp där. Ingenting diskuterades om jag med anledning av HN-artiklarna INTE skulle vara välkommen att äta julbord med nämnden

Inga kommentarer: