< div id=”header ”>< / div>

tisdag 8 december 2015

Medborgarlön ett erkännande att alla är lika mycket värda!


Finland är i fokus nu då den borgerliga trepartiregeringen )utan grön och rött) är beredda att utreda möjlugheternaen skattefri utbetalning på 800 euro till alla vuxna medborgare.

Med tanke på att Miljöpartiet i Sverige gått åt andra hållet och stenhårt håller fast vid socialförsäkringssystemet och arbetslinjen är detta mycket intressant.

"Redan i våras framgick det av koalitionsregeringens regeringsförklaring att ett försök med medborgarlön, eller basinkomst, ska genomföras. Nu har Finlands motsvarighet till Försäkringskassan fått i uppdrag att utreda hur en sådan skall se ut. Utredningen ska landa i ett mindre försök 2017-2018 som sedan ska utvärderas året därefter."

Jag har förlorat hoppet om att Miljöpartiet ska göra någon reträtt.Den svenska partikulturen verkar mer inriktade på att i olika former subventionera jobben. Någon blir alltid lämnad utanför.

Sedan har man kommit på att många av jobben är osäkra anställningar, sjuktalen ökar för de tråkiga och slitsamma jobben och vissa har väldigt bra hjälp avArbetsförmedlingen medan andra sätts på undantag.

Några fixar jobb själva andra kan vraka och välja bland karriäruppdrag och glider på en nivå där de är både nationellt och globalt rörliga.

Utan att här gå in speciellt på arbetskraftsinvandring och flyktingproblematiken kan detta ses som både hot och möjligheter. Hoten att de ingrodda i svenska välfärdssystemet tvingas tänka utanför ramarna. Möjligheter att de som kommer hit till vårt land gör det av olika skäl och förhoppningar.

Själv ser jag det som positivt att den finska regeringen seren grundtrygghetstanke som basen inte enbart arbetslinjen som har varit förhärskande hos samtliga partier i Sveriges Riksdag.

Inga kommentarer: