< div id=”header ”>< / div>

söndag 13 december 2015

Klimatavtalet i hamn men det är bara början !


Så var då klimatavtalet i hamn. Världens ledare är överens och alla jublar äntligen.

För att ge en lite bredare bild här nedan lite kommentarer:

Stefan Nilsson (MP riksdagsledamot) här "Nu börjar det på allvar".

"Enligt förslaget ska temperaturökningen begränsas till klart under två grader, med stora ansträngningar för att nå högst 1,5 grader. Viktigt och nödvändigt, enligt Stefan Nilsson"

"Han ser också en stor styrka i att en avstämning ska göras var femte år, för att se vart länderna befinner sig när det gäller utsläppsminskningarna.– Det innebär ett väldigt tryck på utsläppsländerna att skärpa sina mål och åtgärder. Det är nu arbetet börjar på allvar, med att genomföra de förändringar som krävs."

Johan Rockström (professor i miljövetenskap) här "Förklarar i sju punkter"

1. Temperaturmålet skärps: "Stort kliv framåt"

Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas "klart under" två grader. Ansträngningar ska göras för att hålla ökningen under 1,5 grader.

2. Inget mål för utsläppsminskning: "Bättre inga siffror än fel siffror"

Avtalet anger inget globalt mål om hur mycket utsläppen ska minska fram till ett visst årtal.

3. Rapportering och granskning av klimatåtaganden:
"Frivillighet kräver kontroll"

Avtalet innehåller ett ramverk för hur ländernas klimatåtgärder ska rapporteras och granskas. Hårdare krav ställs på utvecklade länder än på de minst utvecklade.

4. Inga straff för länder som fuskar:
"Skampålen kommer att spela en stor roll"

Det finns inga juridiska sanktioner för länder som presenterar för svaga åtaganden, eller som struntar i att följa sina åtaganden.

5. Nya klimatplaner vart femte år: "Borde revidera varje år"

Länderna ska lämna in nya nationella klimatplaner vart femte år. Varje lands plan ska innehålla framsteg jämfört med tidigare och ett land när som helst kan uppdatera sin plan i syfte att höja sina klimatambitioner.

6. 100 miljarder dollar per år från de rika länderna: "Krävs tio gånger så mycket"

Utvecklade länder ska vara med och betala för utsläppsminskningar och anpassning till klimatförändringar i utvecklingsländer. I beslutsbilagan, alltså inte i den bindande avtalstexten, står att utvecklade länder före 2025 ska sätta upp ett nytt finansieringsmål vars "golv" är de 100 miljarder dollar årligen från 2020 som redan utlovats.

7. Måste ratificeras av 55 länder: "Med Donald Trump som president har Parisavtalet problem"

Avtalet ska träda i kraft 2020, förutsatt att minst 55 länder som står för minst 55 procent av de globala utsläppen ratificerar det

Birger Schlaug (bloggare och ex-språkrör (MP) här "Förstår man vad 1,5 grader innebär för åtgärder? Kommer väljare att rösta på politiker som tar 1,5 grader på allvar?"

"Vi människor har, via företrädare för världens alla länder, kommit överens om vad som måste göras. Men inte att vi avser att göra det.

Det första steget, att ha kommit överens om att 2-gradersmålet inte räcker - vilket bland annat tjatats om på denna blogg - är bra. Nu är man överens om att den genomsnittliga ökningen på jorden egentligen bör begränsas till 1,5 grader.

Frågan är bara om de som skrivit under begriper vad det innebär."

"Det som krävs är en teknisk utveckling i en takt vi inte sett skymten av tidigare, tekniken måste också sjösättas samtidigt som vi förstår att a) innehållet i ländernas BNP måste förändras radikalt och b) att vi inte kan fortsätta att bygga system på idén om evig tillväxt.

"Vi måste förstå att när varor blir allt billigare - gäller bland annat ny teknik för hushåll - så kan inte detta bortfall i BNP ersättas med att allt fler varor tillverkas. Vi måste också börja reflektera över att frihandel har som mål att öka mängden varor till billigare pris. Detta är politiskt känsligt, kanske är det därför transporter och varuflöden tas inte upp i avtalstexten"

Cornucopia bloggare här "Totalt misslyckande på klimatmötet i Paris "

"I verkligheten läggs all tillväxt inom förnyelsebar energi ovanpå de globala fossila utsläppen av CO2. Om vi i väst ersätter fossila bränslen med förnyelsebart frigör det bara mer fossila bränslen åt världens U-länder att föda sina snabbt växande ekonomier med och klimatet påverkas inte åt rätt håll alls.

Men det viktiga för politikerna är att signalera att 2.7 - 3.0 högre temperatur på jorden innebär en seger.

Enda hoppet står till peak oil, peak gas och peak coal. Ju förr desto bättre, eftersom jordens befolkning snabbt ökar och ju fler vi är när vi når tillväxtens gränser, desto fler kommer lida och desto hårdare blir lidandet när vi upptäcker att planeten var ändlig"

Inga kommentarer: