< div id=”header ”>< / div>

lördag 12 december 2015

Intressanta S-motioner i Varbergs kf på tisdag !


Två ärenden intresserar mig speciellt i kommunfullmäktige på tisdag.

14. Svar på motion om belysning i Derome (KS 2014/0608-6)(Anders Friebe (S) motionär)

17. Svar på motion om att stärka hyresrättens roll (KS 2015/0322-4)/Jeanette Qvist (S) motionär)

Vad gäller belysningsmotionen har kommunen tidigare gjort avsteg från de riktlinjer som finns när det gäller att göra avsteg om särskilda skäl föreligger.

Varbergs Bostads AB har inget emot att skyndsamt att tillsammans medstadsbyggnadskontoret ta fram ett större område med volym att planlägga och bebygga enligt SABO:s modell.

När dessa motioner kom upp i kommunstyrelsen blev det votering och S stod ensamma att stödja motionerna.

Jag anser båda motionerna så intressanta att vid en ev votering stödja dem. Men innan jag tar slutlig ställning vill jag se och höra arumentationen i Varbergs kommunfullmäktige först !

Inga kommentarer: