< div id=”header ”>< / div>

torsdag 10 december 2015

Dags att flytta Påskbergsvallen och lägga bostäder där !


Motion inlämnad om att flytta Påskbergsvallen ja egentligen att anlägga ett nytt område för idrott. Det är ju redan igång med flytt av friidrotten till Trönninge och innebandyn har egen anläggning borta vid Håsten. Dags för fotbollen nu. Frilagd yta kan användas till bostäder


Motion om flyttning av Påskbergsvallen, bygg bostäder på platsen och lägg anläggningar i ett arenabolag

------------------

Jag har en vision i Varberg där vi ska vara kreativa. Lägg alla anläggningar i ett Arenabolag som finns i Varberg. Flytta fotbollsarenan närmare Österleden.


Ytan kan lämpligen användas till bostäder och verksamheter uppe vid Vallen och gör ett riktigt fint centrum där som kan serva triangeln Trädlyckan, Mariedal och Sörse.

Lämplligen är att samla alla arena-anläggningar i Varbergs kommun under ett gemensamt bolag. Anläggningarna drivs då professionellt och affärsmässigt.

Fotbollsarenan Påskbergsvallen är otidsenlig och bör ersättas med uppbyggnad på annan plats någonstans utmed trafikstråket Österleden med möjlighet till ett flertal fotbollsplaner av bra och modern standard.

Utrymmen som blir över/när om fortbollen och även friidrotten flyttas kan vara lämplig för bostadsbyggnation.. Det är ont om attraktiva tomter i stadsnära miljö och det behövs ett lyft i det aktuella området som kan serva närområdet. Alltså kan komplettering ske av affärer, service och samlingslokaler (finns för övrigt redan idag i form av Sparbankshallen).


Jag hemställer att kommunfullmäktige må besluta


att utreda bildning av ett arenabolag som samlar arenaanläggningar

att frigöra fotbolls/friidrottsarenan Påskbergsvallen och förbereda flyttning närmare Österleden inom ett lämpligt område.

att ytor som frigörs när Påskbergsvallen frigörs lämpligen planeras för bostadsbyggnation i ett centrumnära och naturskönt område.


Pierre Ringborg (MP)

Inga kommentarer: