< div id=”header ”>< / div>

måndag 16 november 2015

Utbyggnadsplan för bostäder i Varbergs kommun – komplement till bebyggelsestrategin


Översiktsplanen antogs för fem år sedan i Varberg men är redan överspelad. Nu planeras för STOR-Varberg och ingenting verkar heligt längre.

Översiktsplanering sägs ju vara i tio år och jag har själv varit med i omgångar då Översiktsplaner tagits med synpunkter.

Det är så att efter varje val väljs nya politiker in och nya tjänstemän anställs samt konsulter kommer in som kullkastar allt som sagts tidigare.

Vad som var viktigt då stämmer ofta inte med dagens verklighet alltså finns det både möjligheter och svårigheter. Det finns också olika planer bebyggelsestrategi och en grönstrategi.

Vad som kan vara viktigt i sammanhanget är när det blir konflikter mellan dessa strategier hur mycket tål att bebyggas oavsett vad det är som byggs och hur mycket är till för rekreation, natur- och kulturella värden. Vad är positiv expansion och vad möter motstånd?

I sammanhanget kan jag själv säga att jag själv inte är så glad i just det tunnelförslag som planeras och inte heller det som planeras ute i Trönninge. Jag lovar det kommer mera.

Intressant är också hur det politiska majoritetstyret sett ut i Varberg sedan jag kom in 1988 med miljöpartiet.

1988 (kd,fp,c,m)

1991 (mp,kd,fp,c, m)

1994 (mp,s,v)

1998 (spi,kd,fp,c,m)

2002 (spi,kd,fp,c,m)

2006 (kd,fp,c,m)

2010 (kd,fp,c,m)

2014 (mp,kd,fp,c,m)

Inga kommentarer: