< div id=”header ”>< / div>

torsdag 15 oktober 2015

Alliansen och MP i Varberg klar med sin budget !


Budgetram har lagts av de styrande partierna i Varberg meddelas det i Hallands Nyheter.

Bostadsfrågan?

"Cirka 320 nya bostäder kommer att stå färdiga under slutet av 2015 och 2016 - men det är inte tillräckligt. För att ligga i nivå med beräknad befolkningstillväxt bör mellan 400 och 500 nya bostäder per år byggas i kommunen."

"Upplåtelseformen är ofta en knäckfråga, eftersom byggföretagen gärna väljer att bygga bostadsrätter av ekonomiska skäl. Ett sätt att göra så att det byggs fler hyresrätter är att kommunen köper mer mark, något som också nämns i budgeten"

Flyktingströmmen?

"En annan utmaning som partiernas gruppledare lyfter fram är flyktingströmmen, där kommunen står inför ett ökat mottagande - vilket ställer ytterligare krav på bostadsbyggandet. Det ska även inrättas en ny enhet inom kommunen som arbetar med mottagning och inkludering av nyanlända."

Landsbygden?

"Harald Lagerstedt (C)lyfter även fram en annan satsning på landsbygden, nämligen att det ska tillsättas en landsbygdssamordnare igen som kommer att vara kommunens kontaktyta gentemot olika grupper och föreningar som är verksamma på landsbygden"

Skattehöjning?

"Några skattehöjningar för att finansiera satsningarna är inte aktuella, framhåller gruppledarna."

Fakta: Budget 2016

Några av satsningarna i budgeten:

Byggnadsärenden: 0,9 miljoner

Landsbygdssamordnare: 0,5 miljoner

Ökat cyklande: 0,5 miljoner (på två år) Social omsorg: 8 miljoner

Skolor och förskolor: 13 miljoner

Ekologisk och närodlad mat: 0,4 miljoner

Ridsporten: 1 miljon

Inga kommentarer: