< div id=”header ”>< / div>

tisdag 29 september 2015

Viktigt att de som sitter i nämnder får tillgång till kommunstyrelsens handlingar !


Efter ett års frånvaro. Nu har jag återigen tillgång till kommunstyrelsens handlingar i Varberg på Good Reader.

Månde bäva Miljöpartiets gruppledare i Varberg som vill utesluta mig ur partiet och också avlöva mig samtliga politiska uppdrag.

Att få tillgång till handlingar anser jag är ett måste om man ska kunna föra en någorlunda vettig diskussion i ett parti. I annat fall får ju bara den som är representant eller har handlingarna någon slags vetorätt i tyckandet.

Det finns ju många sätt att hantera ärenden och då bör man ha underlag för att kunna ta ställning eller i varje fall visa att det finns en avvikande inställning i frågan.

Hur hanteringen av den interna demokratin ska se ut beror ju på. En sak är tyngden av uppdrag alla har ju inte det. Det fanns ju en lista partierna går fram med graderad och efter ett val så är den listan bara aktuell om någon hoppar av.

Efter valen blir det överenskommelser med andra partier för att maximera sitt inflytande i nämnder och styrelser. Där kommer också sådana som inte har kf-status att hamna. Viktigt tror jag är att ALLA som sitter i nämnderna också har tillgång till kommunstyrelsens handlingar.

Huruvida intresset att sätta sig in i frågor kan variera det behöver inte ha med det enskilda uppdraget att göra. Men jag är glad att återfått den status jag hade i opposition. Att nu fått tillgång till kommunstyrelsens handlingar fast i majoritet.

Inga kommentarer: