< div id=”header ”>< / div>

fredag 4 september 2015

Ringhals 1 och 2 allt närmare avstängning !


Ringhals 1 och 2 allt närmare avstängning.

Miljöpartiets kommentar Lise Nordin.

"– Jag ser det som ett steg närmare vårt mål om hundra procent förnybar energi, säger Miljöpartiets energitalesperson Lise Nordin om Vattenfalls besked.

Hon ser ingen risk för elbrist och höjda elpriser när Ringhals 1 och 2 stängs.

– De här två reaktorerna har inte producerat särskilt mycket el på de senaste åren, säger Nordin.

– Det överskott vi har i dag är mycket större än vad de här två reaktorerna har producerat.

Nordin ser inte heller några problem om Oskarshamn 1 och 2 skulle stängas före 2020. Däremot menar hon att trycket ökar att på längre sikt ersätta kärnkraften med förnyelsebar energi.

– Det här ökar trycket på att det finns en politisk plan för ett nytt energisystem, säger hon."

Inga kommentarer: