< div id=”header ”>< / div>

lördag 5 september 2015

Flyktingkrisen löser inte grundproblemen men är akut !


Flyktingkrisen har nog berört alla. Någonstans måste det bli till handling som omfattas av gemensamma regler.

Det primära är nödhjälp och assistans för att känna någorlunda trygghet.

Det finns väl ingen tvekan om att det på vissa platser känns ganska otryggt just nu av olika skäl samtidigt som det kan bli ännu värre.

Migrationsverket
har beslutat att ge alla syrier permanent uppehållstillstånd. Syrier kommer oavsett att söka sig till Sverige då vi anses vara ett bra och humant mottagarland.

Vilka regler som gäller för asyl går att läsa här.

"Skäl för att bevilja asylsökande uppehållstillstånd
Sverige har skrivit under FN:s flyktingkonvention. Det betyder bl.a. att Sverige ska pröva varje persons ansökan om asyl individuellt. I den individuella prövningen ingår att ta hänsyn till sökandens kön och sexuella läggning; om den sökande exempelvis är homo- eller bisexuell eller är en transperson.

Sverige ska ge uppehållstillstånd till den som är flykting enligt FN-konventionen men också till "alternativt skyddsbehövande" i enlighet med EU:s gemensamma regler samt till övriga skyddsbehövande enlighet med den nationella utlänningslagen."

Alla är nog rörande överens om att flyktvägarna idag innebär risker och hinder om de sedan går via länder i Europa eller över medelhavet. Då är frågan om det ska vara en marknad för människosmugglare, enskilda länders olika beslut eller en EU- och FN-fråga där man är överens om grundprinciperna?

Om man inte tycker hjälpen är tillräcklig för det finns ständigt ett skriande behov att hjälpa mer finns olika insamlingar och stödorganisationer att kunna bidra.

Samordnande funktion har FN:s flyktingorgan UNHCR som även tar emot enskilda bidrag.

Inga kommentarer: