< div id=”header ”>< / div>

lördag 12 september 2015

Grodor i media inte skäl nog för uteslutningar och att avsätta någon !


Tillhör engagemang i Miljöpartiet arbetslinjen?
Var på ett besök hos en arbetsmarknadshandläggare i torsdags och diskuterade detta här med politiken."Glöm miljöpartiet det är väl inte de som betalar dig sa hon. Det är Varbergs kommun som betalar dina arvoden....de (Miljöpartiet) bara utnyttjar dig och förnedrar dig i media."

Stopp där har du inte ARVODERADE UPPDRAG som kallas LÖN? Jo men det är INTE Miljöpartiet som betalar ut detta utan Varbergs kommun som gör det lika mycket tar de tillbaka när jag ansöker om försörjningsstöd.

Jobbstimulansen som finns för dem med försörjningsstöd gäller INTE politiska uppdrag för det är INGEN ANSTÄLLNING.

När en gruppledare vill utesluta mig av någon anledning i ett parti är det inte han som bestämmer det utan riksorganisationens stadgar som gäller. Om han vill avsätta mig som ersättare i kommunfullmäktige. måste en begäran komma från kommunfullmäktige till länsstyrelsen det kan inte han bestämma då det är väljarna som tillsatt ledamöter och ersättare genom allmänna val.

Om han vill få bort mig från kultur och fritidsnämnden som ordinarie ledamot där så är det i kommunfullmäktige sådant beslutas inte för att han vill det.

Det borde vara intressant för dem som bara läser scoop i media vilka förutsättningar som gäller oberoende tvist och sakfrågor att det inte är plötsliga utspel som gäller eller hejaropsgrupper på fb.

Alla vet ju hur det är svårt nog med opinionsgrupper att påverka politiska skeenden. Det behövs tydlighet, ordning och reda men det gäller också när olika företrädare med position går ut i media att de vet vad pratar om.

Inga kommentarer: