< div id=”header ”>< / div>

fredag 11 september 2015

Förvanska inte gamla rådhusbyggnaden i Varberg och flytta inte Badande Ungdom från torget !


Vad håller politikerna på med i Varberg? Jag bor ett stenkast från torget och där finna både gamla Rådhuset och Badande Ungdom.

Jana Nilsson (s) kommunråd är inte främmande att flytta Badande Ungdom till tågstationen.

Gösta Bergenheim (M) ordf i VFAB formell ägare av nuvarande rådhuset är inte främmande att förvanska Rådhuset med att peta i exteriören.

Ska vi kalla dessa två som båda är och har varit kommunråd i Varberg för "nyliberaler" som inte är främmande att anpassa såväl torg som byggnader för att det ska passa affärsintressen som kortsiktigt etablerar sig och kan försvinna lika snabbt och då är skadan redan skedd.

Två politiker som redan har sina uppdrag och kommer att få bra politikerpensioner den dag de väljer att lägga av. Företag etablerar sig, företag försvinner det är en marknad. På torget har vi en torgmarknad av småskalig karaktär som fungerar. Däremot kanske torgkiosken bör placeras i ett lämpligare läge som kan göra intrycket lite roligare.

Det har också diskuterats hur kyrkomuren skulle kunna anpassas och en del andra saker.

Det kommer så småningom att formuleras ett inriktningsbeslut som handläggs av hamn och gata och det är dumt att föregå det. Jag tillhör nog den mer konservativa linjen som Åke Bendix gammal folkpartist förfäktar. Modernisera genom att återställa men förvanska inte.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Pierre, du förespråkar ju högt i tak och att alla ska få säga sin mening..men nu säger du emot dig själv lite.
Huvudsaken är väl att det blir ett demokratiskt beslut. Jana får väl tycka att Badande ungdom ska stå vid stationen om han vill, det är ju inte han som beslutar, i alla fall inte enbart.
Bendix och Bonde går ju ut och beklagar sig i saker som inte ens är politiska ärenden i nuläget.

evavbg sa...

Det är inte "demokratiska beslut".
Varberg är ett företag, och de demolerar hela de postiva kvaliteer som Va<rberg haft, som gjort att många flyttat hit. Nu ledsnar en del, för de ser att det är något skumt som pågår. Innevånare ska vallas runt bland Företagets skyltar, vidriga installationer till något som ska vara "bänkar" runt strandpromenaden... på skylar ska vi få veta vad tex starnden heter. När man går därifrån så står det ord på baksidan ickså... "du har väl inte glömt...".

De ska störa människors integritet och frid hela tiden, genom att lägga in sig själva med alla ord... Vi ska känna att Storebror är de som äger oss, och är de vi ska ge vår tillit.

Det är jmust det med integritet. I Påskbergsskogen har de målat bänkar oranga. Målat annad där orange, som stor sten vid cykelbanan in mot Sörse.

Överallt ska de bryta in, och störa det naturliga, det som är harmoni, litet, vackert och naturligt.

De ordnar "mötesplatser", de "'förbättrar' mötet mellan hav och land..."

De sätter upp vidrig "konst på stan. Allt ämnat att störa oss.

De har helt tappat sans och vett.

De är helt inom den sjuka agendan med massinvandring, upplösning, prideskamselände mm.

De skulle om det var 50000 invånare till här, ändå säga likadant, vi ska växa... förtäta, vi "utvecklar":

Marknad Varberg... så sjukt:

Vi är alltså produkter på deras marknad.

De förstör Varberg. Jag orkar knappt bo här längre. Man kan lika gärna flytta till Afrika. So man gör i Sverige skulle under en annan tid renderat gripande och avrättning av sådana femtekollonnare.

Jana ska jag personlige se till att han hamnar i fängelsehåla på Fästningen när jag tar över som stadskanskler genom Normala Varbergspartiet.

Då kommer Fästningen att skyddas från besudlingar som prideskameläne och annat.

Nu har Varberg et tag varit "Västkustens kreativa centrum" och har växt.

Nu ska väl vi som har politikerna som ombud (host host) då börja skörda. Det måste ju bli sådan tid också.

Så när ska skatten sänkas, och med hur mycket i första steget?

Om den inte sänks, så är vi lurade. Vad gick de fina orden om växa, centrum... bli fler, och fler... förtäta (döda de naturligt framväxta miljöerna) då ut på?

Är det de som har dagskassor som är de som hela tiden skördar, de som äger detta stadsföretag som tagit över det hela? Klart det är.

Nu säger vi stopp! De ska avslöjas. De som agerar från myntets alla (tre) sidor. En ägara.

En kraft, men det dumma folket tror att det är olika partier... det är avdelningar i Partiet, sju stycken. De gick i taket som EN när SD kom in.