< div id=”header ”>< / div>

måndag 21 september 2015

Du är anklagad av egna partiföreträdare och är det rätt av dem att gå ut i media hur som helst?


Bakgrund: Jag betraktas numera som ett "uteslutningsärende" där en gruppledare uttalat sig i HN och en ordförande i distriktet också uttalat sig i SVT. Således är de därför parter i ärendet med färdiga åsikter,

Själv ifrågasätter jag om varför de INTE kontaktat mig innan de gått ut i media när de själva på olika sätt skapat en "internutredning" där de själva tagit ställning och är parter. Jag ifrågasätter om det är rätt av dem att kommunicera i media när det lagts på en internutredning.

Det skulle vara intressant vad man tycker bland de som tycker olika. Är det rätt att hänga ut förtroendevalda i drevet? Är det av intresse att inte ha alla fakta på bordet och i samråd med den det gäller komma fram till ett gemensamt beslut? Inväntar man DOMEN från riksorganisationen har det själva bekänt färg och hur ska personkonfilkter kunna biläggas när man använder media som kommunikastionsinstrumemt?

Inga kommentarer: