< div id=”header ”>< / div>

onsdag 12 augusti 2015

Rapport från en kultur-och fritidsnämndspolitiker i Varberg - vad är på G ?


Här får du rapport från en kulturofritdsnämndspolitiker

förutom att arbetsutskottets förslag gick igenom inte mycket spännande

- skolavslutningarna tog jag upp i en fråga vad gjorde man

Innan har det varit olika arrangemang t.ex, vid Socit'en eller torget men i år prövade man en annan modell. Ungdomsgårdarna hade öppet sent och gjorde det så mysigt de bara kunde.
Några gårdar hade personal ute på stan och vandrade och läget var relativt lugnt på stan vilket också polisen intygade att det var.

- siffermaterial ang hur mycket friidrottshallen kommer att nyttjas ( den som byggs i Trönninge)

Det ska skickas ut nytt underlag som baserar sig på hur många medlemmar och aktiva som finns i olika åldrar idag sedan vet vi ingenting hur det blir ute i Trönninge. Det får man se då.
Svårt att jämföra också.

- målbeskrivningar

Nämnden hade grupparbete där vi bröt ner de nytagna målen till nämndsnivå och ev lägger till något som passar nämnden. Unga och jämställdhet är kulfri redan bra på. Vi diskuterade rent allmänt om inte folkhälsa skulle in också på något sätt och se vad vi kan göra där. Miljöfokus ligger övergripande och även i denna nämnden enligt kf:s mål. Jag tog upp stad och land som en bit vad gäller tillgänglighet. Det är lite olika förutsättning om allt fokuseras hur det ser ut i stan måste organiseras annorlunda på bygden. Nu blir det meröppet bibliotek i Bua så får vi se hur det nyttjas. Biblioteksbussen servar men behöver bytas om några år.

Stor satsning på ungdomsgård i läjet
med anslutning till Ankarskolan..redan med i budget sen i tisdags. Förstudie pågår vad gäller Håstens simhall och alliansens linje ( läs Christofer Bergenblock ) är att det ska in 2018 när det väl finns ett beslutsunderlag. Sörse ungdomsgårdsverksamhet flyttas till Centralen Rosenfredsskolan som har en massa intressanta projekt på G som fångar upp ungdomar ...

Nästa möte 26 augusti får vi rapport om ridleder och fortsätter måldiskussionen.

Närmaste konstgräsplan som står i tur är nånstans Bua/Väröbacka finns med i budgethanteringen.

Omklädningsrum i Träslövsläge som blev återremitterat. Vi tittade på utrymmena och även idrottshallen som ligger där. Allting handlar om prioriteringar. Pengar ska räcka något går före och något skjuter man på.

Nu har ju kf tagit vissa investeringar, en del ligger under förstudie och en del kommer senare. Får ändå säga att kultur och fritidsnämnden fn är ganska eniga men det är just nu som det ser ut.

Inga kommentarer: