< div id=”header ”>< / div>

tisdag 25 augusti 2015

MP Varberg söker namn till valberedning !


MP har i sina stadgar i Varberg att det ska finnas ett organ som kallas valberedningen.

Det är ingen lätt uppgift och kan tidvis bli kontroversiell om man själv aspirerar på uppdrag.Det gäller då att se till att ha flera i en valberedning än två för att inte problematiken ska uppstå.

Sedan 1 mars har det funnits ett vaccum att INGEN är med i valberedningen i MP Varberg.Ändå har det nominerats namn till en anonym mp-adress till de fyllnadsval som ska ske på ett extra årsmöte 26/8.

Frågan ställer sig då? Behövs det en valberedning om det ändå finns förslag på namn och vilken roll ska valberedningen ha om dess förslag inte tas på allvar och har ersatts av en anonym mp-adress administrerat av någon i styrelsen?

Valberedningen är ett självständigt organ med egna regler, styrelsen har andra uppgifter.Men när jag ifrågasatt detta att styrelsen sammanblandas med valberedandet får jag höra att jag inte är konstruktiv.

Är stadgarna det om de inte efterlevs och ingen vill sitta i MP Varbergs valberedning av någon anledning?

Det är illa nog att hela kf-gruppen i MP Varberg inklusive förste ersättare satt sig i styrelsen. Alla med kommunala uppdrag dessutom i nämnder och styrelser.

På något sätt känner jag att det börjat uppstå en maktkoncentration som inte känns långsiktigt hållbar och där mångfalden fått ge vika.

Inga kommentarer: