< div id=”header ”>< / div>

måndag 24 augusti 2015

Konsekvenser av Trönningeprojektet skjuter på andra nödvändiga satsningar i Varbergs kommun !


Tidigarelägga och försena? Jag det kallas att prioritera för den som inte känner till vad det betyder.

I Varberg har "politikerna" ja det är bara SD som är oppositionsparti som inte innefattas i besluten om detta som "politikerna" gemensamt är överens om. Det senaste är att det heliga Trönningebygget samlat en NY skola och ett NYTT idrottscentrunm börjar få konsekvenser.

Nu handlar det om det som medvetet togs beslut om tidigare i våras av högsta ledningen ksau i Varberg.

"I investeringsplanen för de närmaste åren finns det planer på ett flertal byggen av skolor och förskolor i Varbergs kommun. När den presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott i våras gavs barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att komma med ett förslag och en bedömning av vilka investeringsprojekt som skulle kunna skjutas fram i tid. Nu har förslaget kommit."

Byggplaner

I förvaltningens förslag anges dessa byggtider:

Trönninge skola 2015-2017 heligt

Vidhöge förskola 2016-2017

bortprioriterat

Bosgårdsskolan 2017-2018

Skogsbackens förskola 2017-2018

Vidhögeskolan 2018-2019

Ny förskola i Breared 2018-2019

Listan kan revideras, skriver de, utifrån platsbehov och arbetsmiljöproblematik exempelvis

Inga kommentarer: