< div id=”header ”>< / div>

lördag 29 augusti 2015

M tuffar till sig och bildar allians med SD efter nästa val?

Ibland kan man vara glad för DÖ men jag är emot den av princip, Dock undrar jag vad som händer efter nästa val om Anna Kindberg-Batra får igenom sin politik. Ska S och Mp agera lika mesigt som alliansen gör nu så lär ett grönvänsteralternativ växa fram som blir en klar och tydlig motpol.

Lokalt ser jag idag inte vad MP fått igenom tack vare samarbetet med Alliansen i Varberg än. Mycket beroende på att S i Varberg under snart ett års tid varit ett rent stödparti till alliansen. Inte ofta det förekommit voteringar och reservationer i nämnderna och kommunfullmäktige har varit väldigt intensägande i Varberg.

Nu börjar S att röra på sig lokalt och vi har en regering som får igenom sin politik. SD har än så länge varit enda opposition och MP har placerat sig där MAKTEN finns sedan får vi utvärdera om det varit så välbetänkt alltid.

I stort sett visar väljaropinionen inte något direkt stöd för alliansen idag. SD gnager fortfarande på moderaterna som tappade mest i valet.

Det finns anledning att tro att M är de som kommer att omorientera sin politik för att ligga så nära SD som möjligt. De gamla mittenpartierna som haft svårt under allianstiden är fortfarande svaga kort. KD ligger i mätningar ofta under spärren och frågan är har en allians råd med det i opposition?

Det ser ut att bli en intressant höst i varje fall.

Inga kommentarer: