< div id=”header ”>< / div>

torsdag 23 juli 2015

Tågtunnel spikat under Varberg - vad bra här är mitt alternativa förslag !

Det sägs att sträckningen för tunnel under Varberg för anlägggning av dubbelspår är klart.

Ja jag var med redan 1995 när det skrevs avtal om tunnel under Varberg med station i centrum och kommunen skulle bidra medfinansiering. Att sju partier står för exakt samma sak betyder INTE att det gjorde det då. I slutvoteringen var det S, MP, FP och KD som gjorde det som blev grunden för inriktningsbeslutet.

På den tiden lades ett förslag vi kan kalla Särnmarksförslaget Just djupet på tunneln som blev beslutat och hur man går ner gör det nödvändigt att bygga ett långt tråg. I det förslaget jag la redan 1995 Särnmarksförslaget hade jag tänkt mig huvudstationen vid Harald Nyborg, Lassabacka. Då hade man kunnat gå direkt i berg vid höjd med Asproths....det hade dessutom blivit en rakare tunnelsträckning och billigare.

Nuvarande stationsläge kunde användas som säckstation och för Boråstågen. Sträckan från nuvarande station hade kunna frigöras helt Varberg-Hamra.

Problemet under åren har varit att Trafikverket hette Banverket då inte velat prioritera denna etapp Varberg- Hamra. Medfinansiering har varit ett sätt att göra det möjligt att sätta in det i trafikplanen i närtid. Behöver kommunen skynda på nu? Behöver vi överhudtaget medfinansiera något som är på gång och som dessutom ändrats under årens lopp?


Kort sagt är det kört för mitt förslag att lägga huvudstationen vid Harald Nyborg med säckstation för Boråstågen in till nuvarande station? Sträckan Varbergs centrum - Hamra kommer i vilket som helst att frigöras helt från järnvägstrafik.

Vi kan ta det här med medfinansiering: Är kommuninnevånarna beredda att HÖJA SKATTEN för en sak som kan göras BILLIGARE bara för att politiker från sju partier tycker så? I dagsläget är det SD och SPI som partier som är emot.

Vi hade en omröstning ang på Miljöpartiets årsmöte med anledning av motion om östligt läge för ett par år sedan. Det är det inte tal om i Särnmarksförslaget utan en förflyttning av stationsläget och en rakare tunnelsträckning. Men det visade sig att röstningen blev mycket jämn. Jag AVSTOD från att rösta kan jag meddela. Lagt kort ligger.

Nej jag öppnar upp för Särnmarksförslaget åter och eftersom jag inte är bunden till nuvarande mandatperiod då jag inte tagit säte i den nya församlingen äger jag rätt att tycka vad jag vill även om MP:s kf-grupp skulle tycka annorlunda.

Inga kommentarer: