< div id=”header ”>< / div>

torsdag 2 juli 2015

Nu kommer förändringarna för en jämlikare skola !


Miljöpartiet vill göra något åt den socioekonomiska snedfördelningen av skolan för att skapa resurser åt elever som inte har det lätt hemma, där skolan i sig inte har de resurser som kan tillgodose de svagaste eleverna o.s.v. MP vill skapa en fördelningsnyckel som ger alla elever möjligheter.

Alla elever ska ges en ärlig chans att nå kunskapsmålen och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Staten behöver ta ett större ansvar för att bryta ojämlikheten i skolsystemet.

Med Samverkan för bästa skola finns nu en helt ny organisation för att staten ska kunna stödja skolutveckling direkt i skolor med tuffa förutsättningar.

Nu genomför vi nästa förändring: Skolverket ska ta fram en fördelningsnyckel för att säkerställa att kommande statsbidrag kan ge mest till de till de skolor som behöver det mest.

Alla nya statsbidrag ska vara tydligt utformade så de skolor som behöver mest stöd ska få mest stöd.

Inga kommentarer: