< div id=”header ”>< / div>

måndag 13 juli 2015

Greklands problem nu upp till grekerna själva att klara av !

Grekland har klarat att förhandla sig igenom krisen och nu väntar ett rejält stålbad för att genomföra åtaganden med långivare och resten av Europa. Nu är det upp till Grekland själva att hålla ordning på sitt parlament för att greja detta här. Under tiden kan vi turista som vanligt och dricka paraplydrinkar och hoppas på nån billig restresa i höst!

Det här måste Grekland göra

Här är några av de åtgärder som Grekland nu måste genomföra:

 Effektivisera mervärdesskattesystemet och breddning av skattebasen för att kunna öka intäkterna.

 Genomföra en pensionsreform för att förbättra den långsiktliga hållbarheten av pensionssystemet.

 Antagandet av civilprocessen, som är en omfattande översyn av rutiner och arrangemangen för det civila rättsystemet, det kan avsevärt påskynda den rättsliga processen vilket minskar kostnaderna.

 Anta mer ambitiösa produktmarknadsreformer med en tydlig tidsplan för genomförandet av alla rekommendationer från OECD.

De måste privatisera energimarknaden.

 På arbetsmarknaden måste de bland annat modernisera kollektivförhandlingar och effektivisera industrin i linje med EU-direktiven. Detta görs för att främja en hållbar och inkluderande tillväxt.

 Vidta nödvändiga åtgärder för att stärka den finansiella sektorn.

 Grekland ska även skapa en privatiseringsfond som upprättats på 50 miljarder euro och som kommer stå under europeisk tillsyn.

 25 miljarder euro ska användas som kontanttillskott till landets banker.

 12,5 miljarder euro ska användas till investeringar i den grekiska ekonomin.

 12,5 miljarder euro ska användas för att sänka landets statsskuld.

Inga kommentarer: