< div id=”header ”>< / div>

lördag 30 maj 2015

Tyck Om Varberg !


Var med och Tyck Om Varberg
Har du en bra idé? Vill du visa uppskattning? Är det något som inte fungerar? Nu kan du enkelt och snabbt lämna synpunkter till Varbergs kommun.


Hur?

Det enklaste sättet att lämna en synpunkt är att göra det via vår självservicelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det går också bra att fylla i ett formulär, som du skickar in till kommunen med vanlig post. Broschyren med tillhörande formulär finns på kommunkansliet, biblioteken och andra platser, där kommunen har verksamhet. Det går bra att vara anonym, men vi har då ingen möjlighet att återkomma till dig med information om hur vi behandlat din synpunkt.

Vem?

Du som bor i Varbergs kommun har självklart rätt att lämna synpunkter. Men också du som är sommarvarbergare, på genomresa eller bara är engagerad i Varberg av en eller annan anledning.

Varför?

Varberg vill bli en ännu bättre kommun. En nära dialog med invånare och besökare är en del i det arbetet.
Vi behöver få veta vad vi gör bra –
och vad vi är dåliga på. I ett förbättrings-arbete är beröm och klagomål lika viktigt. Att alla människor i en kommun har samma möjlighet att göra sin röst hörd är också ett sätt att stärka delaktighet och demokrati.

Så tar vi hand om din synpunkt

Om du har lämnat kontaktuppgift kommer ansvarig handläggare att inom cirka tre veckor ge ett svar eller en kommentar direkt till dig och berätta hur ärendet kommer behandlas.
Synpunkter publiceras under rubriken Frågor och svar. Synpunkter som innehåller personangrepp publiceras inte.

Din synpunkt blir en allmän handling

När en synpunkt kommer in till kommunen registreras den i en databas och blir därmed en allmän handling. Det innebär att om en person begär ut handlingen, så är kommunen efter sekretessprövning skyldig att lämna ut den. Bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL) tillämpas.

Detta hanterar vi inte genom Tyck Om Varberg

Felanmälan
Personärenden
Överklaganden enligt lag

Anmälan av fel gällande gator, trafik, parker, avfall och VA inom Varbergs kommuns verksamhetsområde kan du anmäla genom vår tjänst Felanmälanlänk .

Synpunkter eller klagomål som rör förskola eller skola och är av personlig karaktär hanteras i enlighet med skollagen. Här hittar du mer information om vart du ska vända dig.

Inga kommentarer: