< div id=”header ”>< / div>

lördag 16 maj 2015

Sverige understödjer vapenexport till diktaturer !


Sverige exporterar vapen och försvarsmateriel till ytterligare 26 länder som anses vara diktaturer eller bristfälliga demokratier, enligt organisationen Freedom House. Ofta handlar det om följdleveranser.

6,9 miljarder kronor. Så mycket tjänade Sverige på vapenexport till Thailand mellan 2011 och 2013.

I minst tio av länderna sker allvarliga brott mot mänskliga rättigheter. De är, förutom Saudiarabien, Thailand, Pakistan, Förenade Arabemiraten, Bahrain, Kuwait, Oman, Egypten, Brunei och Algeriet. Dessutom exporteras svenska vapen till länder med demokratiska eller människorättsliga problem som Turkiet, Malaysia, Ryssland, Mexiko, Bangladesh och Kazakstan. Detta är de mest iögonfallande exemplen, Saudiarabien borträknat.

I partiledardebatten sist i Agenda UNDVEK partiledarna frågan med anledning av pågående utredning som är klar i juli.

Jonas Sjöstedt (V) var den som var mest klarläggande att vi inte ska sälja vapen till diktaturer eller som kan användas för syften i tredje land. Åsa Romson hade inget svar på frågan mer än att det pågår en utredning som alliansen tillsatte. Det är inte lätt att vara språkrör för ett parti som förespråkat stopp för vapenexport till diktaturer och regeringsföreträdare samtidigt

Inga kommentarer: