< div id=”header ”>< / div>

fredag 22 maj 2015

Nytt idrottscentrum i Trönninge?


Nytt idrottscentrum i Trönninge?

Den 27 maj bjuder kultur- och fritidsnämnden in till informationsmöte om förslaget till ett idrottscentrum i Trönninge.

Kommunen har låtit ta fram en förstudie till ett idrottscentrum med friidrottshall, idrottshall och gymnastikhall i Trönninge. Beslut om att godkänna förstudien och gå vidare i investeringsprocessen tas av kommunfullmäktige i juni.

För att ge allmänhet och föreningar en bild av projektet bjuder kultur-och fritidsnämnden in till ett informationsmöte där representanter från kommunen berättar om planerna, svarar på frågor och berättar hur processen går vidare. Mycket välkomna!

Tid: 27 maj 18:30

Plats: Lilla Teatern, Kulturhuset Komedianten

Medverkande:

•Christofer Bergenblock, ordförande kultur- och fritidsnämnden
•Maria Lind, fritidschef, kultur- och fritidsförvaltningen
•Mia Svedjeblad, processledare, samhällsutvecklingskontoret
•Fredrik Damfeldt, byggprojektledare, Varbergs Fastighetsbolag

Inga kommentarer: