< div id=”header ”>< / div>

torsdag 14 maj 2015

Nya riktlinjer för uteserveringar i Varberg !


Byggnadsnämnden beslutade 2015-04-29 att anta riktlinjer för uteserveringar som ska gälla from 1 jan 2016. Målet med de nya riktlinjerna är att bevara öppenheten när vi befolkar vårt gemensamma stadsrum. Ett brett förankrat dokument som anger riktlinjer för utformning, placering och funktion av uteserveringar på allmän plats i Varbergs stadskärna.

Riktlinjerna för uteserveringar i Varbergs innerstadPDF gäller för området som avgränsas av Västra Vallgatan, Magasinsgatan, Östra Vallgatan och Södra Vallgatan. Syftet har varit att ta fram användbara riktlinjer som bidrar till en attraktiv stadsmiljö med ett levande stadscentrum.
Arbetet med framtagande av riktlinjerna har varit en process där dialog har förts med representanter för Krögarföreningen, Marknad Varberg, företrädare för handikapporganisationerna, räddningstjänsten, fastighetsägare och berörda kommunala förvaltningar.

Fram till 1 januari 2017 gäller övergångsregler som innebär att befintliga uteserveringar kan komma att få användas även 2016.
Skicka en kommentar