< div id=”header ”>< / div>

torsdag 28 maj 2015

Jag prioriterar 50-metersbassäng på Håsten före Idrottscentrum i Trönninge !


Jag var på informationsmöte ang. Trönninge Idrottscentrum som ska utvecklas i Varberg. En stadsdel planeras med en stor skola för 800 elever och 900 bostäder är planerade att bebyggas. SAMTLIGA partier utom möjligen SD har synpunkter på denna våldsamma satsning 4 km från Varbergs Centrum.

Jo jag hade synpunkter på att inte förbygga oss ute i Trönninge genom att reservera mig mot ett Idrottscentrum i kultur och fritidsnämnden. Men beslut om investeringsbudget tas av 16 juni i kommunfullmäktige i Varberg och det återstår att se om det bara finns JA-sägare där. Miljöpartiet tycks ansluta sig till skaran utan att ha några invändningar.

Jag tycker bara det är beklagligt att vi inte i Miljöpartiet diskuterat Trönningefrågan ordentligt i partiet utan går på andra partiers beslut i frågan. Konstaterar att både S och M hade det inför valet medan MP mörkade i frågan.

Om vi lämnar Trönninge så finns det ett Idrottscentrum till i Varberg närmare stan. Det är Håsten. Tillkommer också området vid Påskbergsvallen där Varbergs Bois spelar.

Angelägna investeringar som kommer är att bygga en ordentlig simanläggning på Håsten. Där viker jag mig inte: Det ska vara en fullskalig 50-metersbassäng och en äventyrsdel om jag ska tillstyrka det. Kostnader ja säkert inte under 350 miljoner när notan kommer.

Det jag inte bestämt kan säga är när det hamnar i budget då förstudie pågår och partierna ännu inte tagit ställning till de förslag som ska presenteras. Men kostnader är en fullmäktigefråga och förmodar att de kommer att långhala simanläggningen när förstudien blir klar och kostnaderna presenteras.

Inga kommentarer: