< div id=”header ”>< / div>

söndag 26 april 2015

Jag reserverar mig mot beslutet att tillstyrka ärendet om satsningen på ett Idrottscentrum i Trönninge !


Med buller och bång presenterades kultur och fritidsnämnden I Varberg jättesatsningen till ett Idrottscentrum i Trönninge efter ett arbetsutskotts möte och enigheten manifesterades i media.

Ja det var politiker från S, M och C samt några tjänstemän men resten av alliansen hade välsignat presskonferensen...utom jag.

RESERVATION mot beslut gällande förstudierapport Trönninge Idrottscentrum

ärende 22/4 2015 i kultur och fritidsnämnden

Ärendet gäller att godkänna en förstudie att anlägga en friidrottshall, gymnastikhall och idrottshall i angivet läge i samband med en skola. Samt ge utrymme för utomhusarena och fotbollsplan enligt ett uppdrag från kommunstyrelsen 24/6 2014.

I andra handlingar står att detaljplanearbete pågår för skola som ska innefatta 800 elever. Planeringskontoret talar om synergieffekter om sambyggnation genomförs med idrottsdelen. Miljönämnden har avstyrkt denna del som gäller detaljplan för skola och idrottshall och anför olika skäl för detta.

Hela området Södra Trönninge har tidigare diskuterats som övergripande område och omfattande bostads byggnation om 900 bostäder sägs kunna byggas i närområdet som innehåller känsliga delar ur natur- och rekreationsynpunkt.

I sammanhanget talas om en förlängd Österled som kommer att skära genom området men där inga beslut är tagna i dagsläget. Trafikintensiviteten kommer med all sannolikt att öka då verksamheter och bostäder ökar i området.

Olika kostnader har tagits fram för olika bitar i projektet och kommunfullmäktige är de som slutligen avgör framställan i detta ärende.

För kultur och fritidsnämnden finns redan prioriteringsområden där det kan vara svårt att avväga angelägenhen i olika satsningar. Bl.a. pågår en förstudie vad gäller simhallsanläggning på Håsten som har stort behov av uppfräschning med ny/ombyggnation där det är angeläget att snabbt få fram ett beslutsunderlag ,men som också medför omfattande kostnadsinvesteringar.

Det finns fler områden med hög angelägenhetsgrad och nämnden har att hålla sig till den budget som beslutas av kommunfullmäktige.

Jag anser inte att jag har den övergripande planeringen klar för mig när det schackras med planprocessen ej heller att prioriteringsbehovet att detta projekt som ärendet gäller skulle gå före andra angelägna investeringsobjekt för att kunna tillstyrka ärendet.

Jag reserverar mig mot alla beslutspunkter i ärendet och har yrkat avslag på samtliga att-satser

Pierre Ringborg (MP).

1 kommentar:

Kjell sa...

Håller med dig Pierre.

Högmod och storhetsvansinne leder förstörelsen av Varberg. "Man" tror att "växa" är så bra - fast vi förr på sextiotalet sa att "lagom är vackert", och att tillväxt har en baksida som är upplösande av tingens ordning.

Men det är väl vad man vill ha, man driver det över stupet.

När tågen går lite snabbare så kommer nästa tanke, att man måste kapa några minuter till... sedan när man gjort det, då är det inte tillräckligt, så då vill man ta ett nytt steg.
Politikerna är buktalare för de som äger dom... de som räknar dagskassor, eliten. Men vi ska fås att tro att de är till för oss...

Om staden hade 50000 invånare till, tror någon att de fortfarande inte skulle säga samam sak de idag säger - att vi ska "bygga"... satsa, tillväxt...

De är dödgrävare, och duger bara till att sitta in fängelsehålor- - de förstör det många sökte när de flyttade till Varberg.