< div id=”header ”>< / div>

torsdag 19 mars 2015

Stadsodlingsprojektet som inte blev av !


Stadsodlingsprojekt

Vecka 1/ 2:

Vad är socialt företagande?

Hitta exempel på sociala företag i Sverige inom området Närodling, Stadsodling, Lokal Livsmedelsförsörjning.


Vecka 3/4:

Formulera en affärside/ idé kring projektet.

•Vad är det vi vill göra I stadsodlingsprojektet?


•Vem vänder sig projektet till?


•Vilka behov u vi?


•Vilka fördelar finns det med projektet?Vecka 5/6:

Mina/våra kompetenser.

Vad har jag som deltagare i projektet för kunskaper och kompetenser som kan komma till användning? Vilka andra personer skulle kunna ingå? Finns det kompetenser jag saknar som skulle behövas?Vecka 7/8:

Projektets innehåll, produkter och tjänster.

Undersök och formulera lite mer exakt vad som skulle kunna ingå i ett stadsodlingsprojekt (odlingslådor, takodling, växthus, bisamhällen osv Andra tjänster tex kafé, produkter som vi tar fram osv)


Vecka 9/10:

Intressenter och kunder.

Vilka personer, företag, föreningar och övriga enheter inom kommunen skulle vara intresserade av ett sådant här projket?Vecka 11/12:

Marknad, konkurrenter och samarbetspartners.

Hur ser marknaden ut inom detta område? Trender, lagar och regler?

Finns det aktörer som idag redan arbetar med detta? Hur ser det ut i övriga Halland och i Sverige? Vilka andra aktörer inom branschen skulle man kunna samarbeta med (föreningar, kaféer, bibliotek osv)?

Hur ser mitt nätverk och mina kontakter ut?Vecka 13/14:

Marknadsundersökning.

Vi gör en enklare undersökning och sammanställer resultatet.


Vecka 15/16:

Resurser.

Vilka resurser skulle krävas i form av lokaler, personal, finansiering?Vecka 17/18:

Driva projekt och företag.

Vad är viktigt när man driver projekt eller startar ett social företag? Vi tittar på budget, lagar och regler, hur man skriver avtal, stadgar osv


Vecka 19/20:

Marknadsföring, försäljning, Sociala medier.

Hur kommunicerar vi med vår omvärld och de som är intresserade av projektet? Hur hittar vi kunder och hur bygger vi upp långsiktiga relationer?


Vecka 21/22:

Summering och presentation av projektidé.

Generellt upplägg:

Vi träffas en gång varannan vecka för avstämning och redovisning av de gångna veckonas uppgift. Dag och tid bestäms från gång till gång.
Lina eller annan lämplig personal på KLARA träffas för handledning och finns anträffbar under projektets gång. Vi stammer av på mejl mellan gångerna om frågor dyker upp.

Deltagaren gör egna studiebesök och deltar i möten etc som är relevant för ämnet och projektet.

Efter projektets slut skall en tydlig projektidé presenteras och deltagaren ha fått kunskap i företagande, socialt företagande och ämnen som rör affärsplanens olika områden.
En viktig del för hållbara företag är hälsa och friskvård. Det är viktigt att deltagaren följer träning, rehabilitering osv som ligger i den enskildes planering. Inom projektet finns tid avsatt för detta.

1 kommentar:

jeanette sa...

Men som aldrig blev av, tråkigt tycker jag för detta skulle verkligen vara givande för många. Även jag skulle vilja ingå i detta projekt.
Tråkigt.