< div id=”header ”>< / div>

fredag 27 mars 2015

Länk 80 får inga extra pengar för att driva stödboende !


Nej till extra pengar till personal för att driva stödboende för missbrukare blev beslutet från socialnämnden i Varberg på Länk 80:s ansökan. Länk 80 har också lämnat över namnlistor då stödet till föreningen hotar att ryka.

Det har pratas mycket om "hemlösa" i sammanhanget men Länk 80 har en inriktning att stödja missbrukare inom den nischen. Hemlös kan vem som helst bli och egentligen missbrukare också men tror det är viktigt att hålla isär begreppen.

I Stockholm där det finns en rödrödgrönrosa majoritet försöker man hitta nya grepp vad gäller hemlösa och det krävs organisation för detta vilket saknas helt i Varberg.

Här lade kommunen för ett antal år sedan ner det enda alternativet man hade att erbjuda både missbrukare och hemlösa: Getteröns behandlingscenter. Där fanns avgiftning och tillnyktring kopplat till ett boende som numera är helt avvecklat.

Länk 80 som funnits i många år har varit en tillflyktsort för många i akut situation för att klara andra vardagliga åtaganden. Dessvärre har väl inte Länk 80 utvecklats genom åren. Själva boendet känns inte ändamålsenligt, idealiteten minskar när det finns betald personal samtidigt som det är kluvet hur beroende man ska vara av kommunen när det gäller bidrag.

Jag kan tycka att VILL Länk 80 vara en "institution" mer än en kamratförening blir de behandlade därefter av kommunen. Samma regler som i kommunens eget akut/utredningsboende, samma kompetenskrav, samma krav på standard etc etc.

Nu kommer ett medlemsmöte 7 april upp att diskutera frågan hur det blir med Länk 80 i fortsättningen och det finns en ansökan om föreningsbidrag som socialnämnden tar i april. Fortsättning följer alltså.

Inga kommentarer: