< div id=”header ”>< / div>

torsdag 12 mars 2015

Kommunfullmäktige i Varberg har blivit en tandlös församling !


Kommunfullmäktige i Varberg riskerar att bli en död församling som redan fattar redan fattade beslut. Jag ser på ärendelistan inför mötet den 17 mars och befarar att i ett ärende så blir det alla mot SD (i ett specifikt ärende) sedan är man överens.

Januarimötet blev inställt, februarimötet fylldes ut med en nödvändig information om tunnelplaneringen men varför just under kf några nya beslut i ärendet skulle inte tas just då?. Jag ser att fler och olika beslut kanske fattas med delegation men sedan hamnar de i ksau eller kommunstyrelsen där tjänstemannakåren finns. De pytsas ut i olika nämnder som var för sig har sina reglementen att gå efter.

Det finns massor av intressanta ärenden som tas upp i kommunstyrelsens arbetsutskott då och då och KF-ledamöterna verkar vara mest röstboskap nu för tiden för sedan när det det kommer dit. Sållas det runt i nämnder och kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Varberg anser jag blivit ganska tandlöst och intetsägande.

Varbergs kommun är en jättekoncern och kommunfullmäktiges sammanträden blir mer och mer lik en bolagstämma där man säger hej hej, tack för senast och hälsa frugan och inte mer.

Det som håller liv i kommunfullmäktige är alla motioner. De ska behandlas av kommunfullmäktige när de genomgått sedvandlig beredning. Följdaktligen blir de de partier som har ledamöter som vill väcka motioner som gör fullmäktige. Det går också att ställa interpellationer (skriftliga frågor)väl så intressanta.

Allmänheten dyker upp då och då med frågor när de vill ha publicitet och uppmärksamhet. Men jag tycker det var svagt av kommunfullmäktige att säga nej till min motion av medborgarförslag förra året. Det innebär i stort sett att de som vill motionera får gå genom partierna. Ju närmare majoriten partierna sitter ju försiktigare är det vad gäller motionsskrivande. Men även minoriteter kan vara värda att få lägga fram sina förslag inte bara partier.

Inga kommentarer: