< div id=”header ”>< / div>

söndag 1 mars 2015

Bortre parantesen i sjukförsäkringen på väg bort !


Den bortre tidsgränsen för sjukförsäkring på väg att tas bort? Självklart kan inte målsättningen vara att sätta sjuka människor på socialbidrag.

Det finns något som heter arbetslivinriktad rehabilitering men i många fall kan det vara en extra press om man dessutom har en tidspress i sjukförsäkringssystemet att falla ur systemet.

"När de förstärkta insatser som kommittén föreslår är införda kan den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ersättas av en regelbunden kontroll där Försäkringskassan med högst ett halvårs mellanrum utreder den sjukskrivnes arbetsförmåga, behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller om det är motiverat att bevilja en sjukersättning."

"Den nu sittande regeringen uppskattar att 75.000 människor blivit utförsäkrade fram till slutet av 2013. Regeringen har länge velat slopa den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, men oppositionen har varit kritisk till planerna som man ansett var en återgång till en tid då fler blev sjukskrivna under en längre tid."

Själv har jag en granne som tillhör de utfasade går med rullator och svårt att transportera sig. När han hade hembesök förklarade han att de får fixa transporter dit de tänkt att han skulle arbetsträna på andra sidan stan. Eller så var de tvungen att förlägga detta i hemmet.

Arbetsmarknadshandläggarna insåg det hopplösa i situationen att det handlade om en rörelsehindrad person med värk och ej aktiverad och skrinlade idéerna på "arbetsträning".

När personen uppgav att han dessutom drack för att lindra värken sattes personen i samtalsterapi istället. I detta fallet är personen helt beroende av försörjningsstöd och det finns inga framtidsutsikter att människan ska återkomma i arbete efter lång frånvaro.

I detta fallet hade om inte låg sjukförsäkring ändå varit ett erkännande men nu har socialen helt tagit över hans tillvaro.

Inga kommentarer: