< div id=”header ”>< / div>

onsdag 4 februari 2015

Varbergspolitiker i majoriteten - kom till skott med en strategi för hemlösa !


Intressant artikel från ett blågrönt styre i Helsingborg om hemlöshetsstrategier. Min motion om något liknande återremitterades i kommunstyrelsens arbetsutskott i Varberg nyligen. Svaret var att det är bra som det är och allting är frid och fröjd.

Intressant är följande från blågrönt i Helsingborg "Staden ger ekonomiskt bistånd till frivilligorganisationer, erbjuder duschmöjligheter, har tillsatt en samordnare som har kontinuerlig kontakt med EU-migranterna och hjälper till med akutboende i egen regi eller tillsammans med frivilligorganisationer när det finns ett behov.

Vi har varit tydliga med att om inte frivilligorganisationerna har möjlighet att hjälpa till med exempelvis akutboende, så kommer vi från stadens sida att göra det i egen regi."

I Varberg är det väl si och så tycker jag. Helsingborg liksom Varberg avvisar s.k. härbärgen som en del i lösningen men den större kommunen har ändå kommit något längre. Politikerna i majoriteten vill någonting. Här lägger socialnämnden ansvaret på att stå bakom ett tjänsteyttrande från sin förvaltning med i stort sett det regelverk som finns.

Vidare från blågrönt i Hbg " Helsingborgs stad har en strategi mot hemlöshet som har ett brett stöd i fullmäktige. Vi tror inte på härbärgeslösningar, utan vill arbeta med frågan långsiktigt och hållbart.

Samtidigt ger vi som tidigare nämnt hjälp och stöd i det akuta skeendet.

Därför är det inte aktuellt att öppna Hemlösas hus för nattgäster."

Helsingborg har en strategi vad har Varberg? Ett regelverk men inga rakryggade politiker som står för nånting? Kommunråden har i uttalanden famlat med svaren och själv sitter jag i en blågrön majoritet och väntar på avtryck i frågan. Bra med breda lösningar och S ville ändå att det tillsattes en hemlöshetssamordnare men vad vill majoriteten i Varberg?

Det första borde ändå vara att tillsätta en hemlöshetssamordnare enligt S förslag. För två år sedan hade MP i sin egen budget dubbelt så mycket i anslag men i majoriteten fanns inte dessa medel med i budgeten.

Avslutningen från Helsinborgpolitikerna låter lovande och offensiv. (Det kan man rakt inte säga om varbergspolitikerna i dagsläget) "Vi arbetar efter den strategi som är antagen av fullmäktige och som vi tror ger bättre förutsättningar för att lösa de utmaningar vi står inför.

Vi i kommunledningen står inte handfallna inför utmaningarna. Vi har presenterat förslag och lösningar kortsiktigt och långsiktigt. Och vi är tacksamma över att frivilligorganisationerna hjälper till i det akuta skeendet.

Helsingborgs stad garanterar stöd till EU-migranter i det akuta skeendet.

För oss är det viktiga inte om stödet kommer från frivilligorganisationer med stöd av staden eller från staden direkt.

För oss är det viktigaste att det finns ett stöd."

Inga kommentarer: