< div id=”header ”>< / div>

lördag 3 januari 2015

Miljöpartiet i pensionsberedningen väcker oro hos SPI-Välfärden !


Det brukar komma ett orange kuvert en gång om året. Ja för dem som har arbetat eller fått möjligheten till detta kan ju så vara intressant.Det finns de som inte tycker detta är så intressant det är de som aldrig fått chansen eller då arbetslivet ligger tidsmässigt tillbaka och det inte är många år kvar till pension.

I den stora gruppen 50-64 som politikerna aldrig talar om. Det är väl mest ungdomar de pratar om finns en hel del ovälfärd ,defekta, dåligt utbildade och det är våra kommande pensionärer som finns i denna gruppen. Nu har Miljöpartiet genom decemberuppgörelsen begåvats att få vara med i pensionsberedningen under förutsättning att de accepterar regelverket och också ingår i regeringen.

Jag vill här oavkortat redovisa ett parti SPI - Välfärden som är ett direkt intresseparti som också har två mandat i min egen kommun men med en betydligt äldre väljarbas än miljöpartiet som inte finns representerat i pensionsberedningen. Även om jag inte håller med dem i allt tycker jag deras synpunkter är väl värda att lyssna in då pensionärer nuvarande och blivande är väl värda att lyssna in. Inte minst som Miljöpartiet lovade mer i vård än sänkta skatter för pensionärer i valrörelsen.

"Nu är det allvar för pensionärerna

Nyvalet ersattes av en ”decemberöverenskommelse” och nu är det skarpt läge för de pensionärerna. Framförallt för de pensionärer som betalat in till systemet under minst 40 år. Inte nog med att Vänsterpartiet lyfts upp till ”nästan” regeringsparti, med skrivningen om samarbete kring budget, Miljöpartiet ska numera ingå i pensionsgruppen. Pensionsgruppen blir nu som ett vanligt utskott i riksdagen, naturligtvis utan representation av det tredje största partiet.

Pensionsöverenskommelsen är bruten

Överenskommelsen om pensionerna är sluten mellan fem partier. Socialdemokraterna och de fyra borgerliga partierna. Men denna överenskommelse är också ett avtal om stabilitet med Sveriges alla pensionärer. Ett avtal om att pensionerna skulle följa lönenivåerna. Detta avtal är nu definitivt brutet och det finns ingen anledning att tro att detta avtalsbrott kommer att förbättra pensionerna för alla som betalat in till systemet, snarare tvärtom.

Pensionen kommer att likställas med ett bidrag

Jag har, vid ett antal tillfällen, diskuterat med och ställt frågor till representanter i riksdagens pensionsgrupp. Bland annat under de senaste två årens Almedalsveckor. Jag har då kunnat lägga märke till tydliga glidningar i de uttalanden som gjorts, oavsett vilket parti vederbörande har representerat. Alla dessa uttalanden påvisar för mig behovet av ett helt nytt pensionssystem, kemiskt rent från politiskt inflytande – precis som det var tänkt.

Garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Det är mycket farligt att blanda samman dessa bidrag (helt eller delvis) med ett pensionssystem i vilket pensionen baserar sig på hur mycket du sparat till din pension, genom skattsedeln. Till skillnad från pensionerna är de tre bidragsformerna i rubriken, till för att göra livet drägligt för dem som inte arbetat och betalt skatt i Sverige, under minst 40 år, eller haft så låga löner att man inte når upp till minimal pension. I dag lever mer än 800.000 pensionärer i vårt land, med en pension som är lägre än fattigdomsgränsen inom EU. Men dessa blir fler när nu många lågavlönade går i pension. Är detta värdigt för ett "rikt" land.

”Du betalar inte till din pension, du betalar pensionen för de som är pensionärer idag”

Varför upprepas detta som ett mantra? Helt enkelt därför att man vet att pengarna inte kommer att räcka, ens till de prognoser som idag gäller för din framtida pension. Men om du tar fram ett brev från pensionsmyndigheten, så kan du under ”ditt sparande till den allmänna pensionen” läsa att ”så här mycket har du hittills sparat ihop till den allmänna pensionen”. När politikerna säger att du inte betalar till din pension utan till dagens pensionärer, är det fel. Man blandar helt enkelt ihop intjänande (sparande) med finansiering. Beror det på okunskap eller helt enkelt vanligt politiskt skojeri? Definitivt det senare.

Den automatiska regleringen

”Bromsen” fanns inte på kartan när pensionsreformen klubbades i riksdagen. Den kom till strax innan reformen började fungera. När det går bra för Sverige ska pensionerna öka och när det går sämre för landet ska de minska. Så var tanken. Men så blev det inte. ”Bromsen” knöts till de totala inbetalningarna i systemet. Avgörande för ”bromsen” är den totala lönesumman på den lön som under 2014 understeg 38.064 kronor per månad. Det vill säga, ”bromsen” påverkas av hur många som arbetar, inte en den totala lönesumman i landet. Under 2014 gjorde många exportföretag men framförallt bankerna rekordvinster. Det gick mycket bra för Sverige. Men pensionerna sjönk med 2,7%. Under 2015 räknar man med en liten höjning av pensionerna.

”Pensionssystemet måste bli kompensatoriskt”

När jag hörde detta av en moderat i Almedalen, satte jag bokstavligen konferenskaffet i halsen. Jag var tvungen att fråga om jag hört rätt. Jo, pensionerna för ensamstående kvinnor och personer som aldrig arbetat i Sverige måste höjas. Visst, garantipensionärerna måste få bättre pension, men är det verkligen självklart att övriga pensionärer ska betala detta?
”Spara hos oss, för ett bra liv efter pensioneringen”
Ja, du ser detta budskap via annonser i tidningar och TV. Även pensionsmyndigheten erkänner att du inte får en bra pension enbart via de 18,5% av din bruttolön som du betalar till systemet. Men är detta rätt? Ska vi först betala nästan en femtedel av lönen, till pensionen och sedan behöva fixa pensionen ovanpå detta? Det är inte alla som har stora tjänstepensioner!

Vad händer nu?


Helt klart är att pensionerna har blivit en politisk fråga, nu när Miljöpartiet träder in i det nya ”pensionsutskottet”. Utvecklingen går tydligt mot att inbetalningarna betraktas som en skatt och att utbetalningarna ska betraktas som ett bidrag. När du får ditt nya ”orangea kuvert”, titta noga efter om det fortfarande står att du har ett sparande, eller om detta är utbytt mot något mer subtilt uttryck.
Nu är det skarpt läge
Nu hjälper det inte att pensionärerna proteströstar, det krävs en tydlig och ljudlig stämma för pensionärerna i nästa riksdag. Vi har mycket att göra fram till september 2018."

Göran Dandelo
Välfärden

Inga kommentarer: