< div id=”header ”>< / div>

torsdag 8 januari 2015

Klimathotet hur ska det begränsas med ökad tillväxt?


Klimatet? ja ni vet den här överlevnadsfrågan som ska lösas med mera tillväxt. Ett sätt att begränsa temperaturökningen är att frivilligt lämna tillgångar av olja och gas orörda. EU har satt som klimatmål att begränsa temperatökningen under 2 gradersmålet till 2020.

"För att nå klimatmålen skulle 260 miljarder fat olja behöva lämnas åt sitt öde enbart i Mellanöstern. USA och Australien får inte utnyttja mer än tio procent av sina koltillgångar, och utvinningen av naturgas måste begränsas dramatiskt i Kina, Indien och Mellanöstern."

"Om tvågradersmålet ska vara möjligt att nå behöver de globala utsläppen:
•börja minska senast 2020
•halveras till 2050 jämfört med 1990 års nivå
•minska till nära noll vid slutet av detta århundrade

Industriländerna bör ta på sig ett större ansvar

EU:s utgångspunkt är att industriländer bör ta på sig ett större ansvar för utsläppsminskningar och reducera sina utsläpp med 25–40 procent till år 2020 och med 80–95 procent till 2050. Tvågradersmålet kan då nås, om utvecklingsländer tar på sig att minska sina utsläpp med 15–30 procent till år 2020 jämfört med förväntad utsläppsutveckling med oförändrad politik."

Inga kommentarer: