< div id=”header ”>< / div>

söndag 18 januari 2015

Jag är för etablerandet av nya friskolor i Varberg - även om de råkar gå med vinst !

Med anledning av att V kommer att driva frågan att stoppa vinster i välfärden och det parti jag själv tillhör (MP) mjäkar på vill jag deklarera min avvikande ståndpunkt i frågan att jag är FÖR friskolor. Inte minst för att en detaljplan är på G för att möjliggöra för Kunskapsskolan att starta friskola i Varberg.

Nyligen stod det i vår lokaltidning HN om brist på skollokaler, försening av byggen, elever i paviljonger. S och V har haft en kampanj tidigt att stoppa friskolor i synnerhet Kunskapsskolan.

Jag har idag bara en ersättarplats i kf och är ledamot i kultur- och fritid så det är inte direkt säkert jag berörs när frågan kommer upp till beslut. Men min ståndpunkt är glasklar. Jag är för att det etableras nya friskolor i Varberg även om de råkar gå med vinst.

"Det är viktigt att känna till att 52 procent av landets friskolor drivs som aktiebolag 1.

Andelen aktiebolag är ännu högre bland de friskolor som startat under senare år.

Bolagen startas ochdrivs ofta av entusiastiska pedagoger som vill förnya skolans arbetssätt, få kortare beslutsvägar
med mera. Det finns också ett visst vinstintresse.

Aktiebolag bygger på att verksamhetensjälvständigt skaffar fram kapital för start och investeringar.

Det gör bolagen utan att belasta denoffentliga ekonomin och utan att behöva förlita sig på donationer eller gåvor.

Någon eller någrasom tror på verksamheten går in och riskerar pengar och får genom delägande möjlighet till en
avkastning."

Inga kommentarer: