< div id=”header ”>< / div>

onsdag 21 januari 2015

Första dagen på introduktionskurs i Sparbankshallen kommunpolitik del 1 !


Uppdraget som förtroendevald innebär en hel del kurser. Har varit på introduktionskurs för invalda ledamöter i kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och bolag främst vad kommunallagen säger.

Det jag tycker Varbergs kommun lyckats sämst med var inte anta min motion om MEDBORGARFÖRSLAG att medborgarna ska ha rätt till att lämna förslag som behandlas som motioner.

Det andra är ÖPPNA SAMMANTRÄDEN. Det borde vara flera även om inte intresset hos alla är på topp iaf hur ett slutet sammanträde går till.

Vi har många nyvalda i kommunen till olika uppdrag. Även om man haft uppdrag innan kan man vara helt ny. Jag är det i kultur- och fritidsnämnden även om jag från till är en veteran politiskt.

Tyvärr är det många som inte förstår allting det "politiska" då det är komplicerat. Men för den somär insatt i politiken (som jag) gäller det att använda möjligheterna till max om man ska nå resultat.

Jag har genom åren deltagit i voteringar och reservationer.I annat fall är man faktiskt delaktig i besluten vare sig man vill det eller inte.

Det gäller att TA ANSVAR för vad man faktiskt gör. Att vara mot utan handling ger inget innehåll och trovärdighet. Att vara för är att vara DELAKTIG.

Jag förstår vikten också att de som sitter som en i ett parti i en nämnd bör kors-samverka med andra förtroendevalda. Ett ställningstagande i en nämnd visserligen inom ett reglemente ser konstigt ut om det inte följs upp i t.ex.kommunfullmäktige där besluten kan bli annat och där finns helheten. Kommunfullmäktige är våra folkvalda uppdragsgivare och det kf antar initieras ofta från nämnder eller är motioner där nämnderna yttrat sig.

Det där med att tillhöra ett block kan ha sina sidor och Miljöpartiet i Varberg är med i MAJORITETSBLOCKET även kallat Alliansen+ hos en del. Fjärran från den röra jag märker på riksnivån. Ja detta var mina intryck som nygammal politiker mandatperioden 2014-2018 !

Inga kommentarer: