< div id=”header ”>< / div>

söndag 7 december 2014

Recept på ett framgångsrikt grönt parti i politiken !


Så har jag varit på kandidatutbildning. Viktiga saker skulle avhandlas. Hur gör man i opposition och vad händer i majoritet? Plötsligt blir världen som var svart igår vit efter valet. Dock inte som man föreställt sig. MP i Halland (region och kommuner) har ingen koalition som liknar S och MP i minoritetstyre. Å andra sidan styr man inte med oppositionens budget heller utan den man gått i samarbete med.

Ett dilemma är vad händer nu? Vad är viktigast och vad gäller efter valet?

- Håll fast vid partiprogrammet det är det som binder alla miljöpartister samman
- Finns ett förtydligande i lokalt program utgå från detta när det inleds samarbeten
- Politisk överenskommelse på alla tre nivåer är en hållhake på alla som är valda till något
- Gröna profilfrågor håll fast vid dem och visa på framsteg där det finns gröna företrädare
- Budgeten det är där det görs upp vad som planeras inte bara kortsiktigt utan vad som ska gälla framöver

Vad är viktigast internt?

- struktur och dialog mellan alla förtroendevalda för att det ska finnas sammanhållning och kunna driva profilfrågor
- kunskapsinhämtande som kan spridas mellan de förtroendevalda för sammanjämkning och kunna hålla en tidsaspekt när saker kan genomföras
- Separering av möten så att sakfrågor ordentlig kan genombelysas och få genomgångar där de verkligt berörda kan vara med
- Ledning det behöver samordnas så att saker passar i tid och att personer med uppdrag känner att inget krockar

Vad är viktigt externt?

- Skapa intresse hos partier i samarbetet och ge dem chansen att känna positivitet i de frågor partiet driver
- Involvera tjänstemän i processen ta tillvara deras kunskap och förmåga att hjälpa till
- Ge media chansen att puffa för frågor och bjuda in allmänheten till öppna möten
- Informera hålla hemsidor och sociala medier uppdaterat så det väcker intresse att söka där

Inga kommentarer: