< div id=”header ”>< / div>

fredag 5 december 2014

Landet ska styras men ideologierna styrs av väljarströmmarna!

Väljarna ger regeringen bottenbetyg är det konstigt att det utlovades en handlingskraftig sådan och åkte på pumpen direkt? Läget i opinionen är ganska ovisst och just nu är det SD som styr landet ihop med Alliansen fast regeringen heter Löfven med sex gröna ministrar.

Det här med "block" kan diskuteras som STYRE samt de ideologiska strömlinjer som finns i svensk politik eller kan vi kalla det ena för kontrapunkten?

Det vore väl smasken för mig att i riket förespråka en Alliansen+ men det gör jag inte i nuvarande läge. Alliansen ligger alldeles för långt till höger i rikspolitiken även ideologiskt för att passa min smak.

Alliansen har och fortsätter att stödja sig på SD om de så är i minoritetsregering som i opposition. Enda avvikelsen är uppgörelsen med migration- arbetskraftsinvandring och "papperslösa" där det fanns tillstymmelse till uppgörelse med MP men sen var det stopp.

I ett sånt läge tycker jag det är bättre att förorda en S+MP regering men de måste FÖRANKRA sina beslut bättre. Tror vare sig de som håller på S eller MP är jättenöjda med en överenskommelse som inte står i samklang med kongressbeslut och när det ska kompromissas som ska kompromissas igen blir det ganska avlägset från kongresser. Nöjdast bör nog V vara som ENSAMT fick förhandla när väl regeringen kompromissat ihop sig.

Vad gäller ideologiska strömning när väl landet fått sitt styre så ser jag det så här. Det finns överströmningar med missnöjda mellan S-M-SD som befinner sig inom samma zon. De vill begränsa invandringen av olika skäl, de vill behålla kärnkraften av andra skäl, de vill satsa på förbifarten och behålla Bromma och helst inte ha någon trängselskatt i Göteborg. Ekonomisk Tillväxt är ledordet som förenar. Främst MÄN vandrar här mellan partierna.

I en annan zon strömmar väljare mellan V-MP-F!. Det är främst KVINNOR som förenar med mjuka värden. Vill ha jämställdhet, positiva till hbtq-rättigheter, ser miljöfrågor som viktiga och vill avveckla kärnkraft och ge avkall på "arbetslinjen" som rättesnöre.

När det nu startar upp en ny valrörelse är naturligtvis redan heltidspolitiker som redan har uppdrag på hugget direkt, det finns anställda på partikanslier som glatt utropar att NYA medlemmar strömmar till. Alltså det är BRA att det blir ett extra val. Det kommer att vitalisera politiken och vi får avgränsat att det är just DETTA valet det handlar om i de flesta fall. Även om jag ser likartade förhållanden på andra ställen där det finns likartat vad som händer däruppe på riksnivån. Kanske borde de ha extra val lokalt samtidigt isf i synnerhet i Borås?

1 kommentar:

Anonym sa...

Om vi skall stärka minoritetsregeringars möjligheter att få igenom sina budgetar skulle jag kunna tänka mig att regeringsledamöter även får rösta vid just denna omröstning. Men då måste vi begränsa antalet möjliga regeringsledamöter. Detta skulle kanske inte ha hjälpt Löfven idag, men det kan vara en möjlig lösning för framtiden. Idag bör vi satsa på samarbete mellan alliansen och socialdemokraterna.