< div id=”header ”>< / div>

söndag 21 december 2014

Extra val med komplikationer hur undviker man SD?Vad ska MP gå till val på? Kommer från ett regionmöte med fler frågetecken än svar som Miljöpartiet i regionen Halland kallat till den 21 december en söndag före jul. Det handlade om komplikationen med listor samtdigt som förträffligheten i regeringens budget som inte gick igenom presenterades.


Nu har MP ändå bidragit till beslutet om extra val och då får man ro detta i hamn. Det diskuteras rikslistor, återanvändning av listor med nödvändiga justeringar. Helt nya listor verkar uteslutet på regional nivå då det krävs en tidsödande process som det inte finns tid till.

Som "bete" finns en snabbt ihopkompromissad budget med förankring hos regeringen och Vänsterpartiet. Mot detta står alliansen med tillfälligt stöd av SD.

Nu ska det formellt utlysas extra val den 20 december sedan ska det önskat gott nytt år och planeringen dras igång på alla nivåer. En valplan ska läggas utifrån i dagsläget en oklar valbudget. Valrörelsen kommer att bli ovanligt kort då förtidsröstningen drar igång med kort varsel.

Opinionslägen före nyår visar på ett i stort sett oförändrat läge i riksdagen med chans till överraskningar. Spekulativa utspel lär inte hjälpa då det kommer att krävas blocköverskridande lösningar ge och ta om inte SD ska spela huvudrollen.

Samtidigt pågår en process i kommuner,landsting och regioner där man "hittat" sina partners och lär vara nöjda med att finna sig till rätta i den miljön. Fortsättning lär följa efter jul-och nyårshelgerna men då lär klapparna delats ut och vallöften av traditionellt snitt undanröjts. Nu handlar det om regeringsduglighet och inte röstmaximering i första hand.Det fungerade inte så bra sist för den kampen vann SD.

Inga kommentarer: