< div id=”header ”>< / div>

lördag 8 november 2014

Varberg har en Vision 2025


Den 15 november 2011 beslutade fullmäktige i Varberg att kommunens gemensamma vision för 2025 ska vara:

Västkustens kreativa mittpunkt
Visionen kan jämföras med en ledstjärna som hjälper oss att gå åt samma håll. Den ska vara styrande för kommunens utveckling som helhet och i kommunens arbete ska visionen vara vägledande i allt från målformuleringar till handlingsplaner. Till visionen finns också formulerat en verksamhetsidé och ett förhållningssätt.

Här kan du läsa visionstidningen:

Varberg Kreativa Nr. 3PDF
Varberg Kreativa Nr. 2PDF
Varberg Kreativa Nr. 1PDF

Så här ser visionens olika delar ut:
Vision
Västkustens kreativa mittpunkt - Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod. Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

Verksamhetsidé
Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

Förhållningssätt
Hållbarhet - Vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt.
Delaktighet - Vi har ett öppet klimat och ett inkluderande förhållningssätt som kännetecknas av mångfald, inflytande och omtanke. Tänk, tyck, fråga! Delaktighet är en av visionskonceptets viktigaste beståndsdelar

Skicka en kommentar