< div id=”header ”>< / div>

fredag 7 november 2014

Grön regeringsmedverkan inte nog för det gröna projektet!

Den gröna tankesmedjan har gjort en analys över grön regeringssamverkan betoning europeisk och kommer med en del goda råd. Den är ganska användbar nu när miljöpartiet för första gången deltar i en regering i Sverige på nationell nivå.


RÅD 1: Kräv sex statsråd, däribland
miljöministerposten men också
en ekonomisk post.

RÅD 2: Förankra såväl den rödgröna
regeringsförklaringen som det löpande
regeringsarbetet internt i partiet genom en
stark interndemokratisk beslutsprocess.

RÅD 3: Var noga med skriftliga och
bindande avtal med regeringspartnern
om alla överenskommelser.

RÅD 4: Skilj på regeringskompromisser
och grön övertygelse.

RÅD 5: Utveckla visionerna och en
alternativ organisationsform.

RÅD 6: Inför nya miljövänliga
arbetsformer i regeringskansliet.

RÅD 7: Nej till inlåsning i blockpolitiken.

RÅD 8: Stanna i regeringen.

RÅD 9: Marknadsför alla gröna
regeringsåtgärder med stor kraft.

Det som är problematiskt för den nya regeringen där MP ingår är att det inte fanns något gemensamt före valet och på ganska kort tid utformats ett regeringsprogram och en budget som ska sjösättas i minoritetsläge i riksdagen. Dels kommer många att fråga om det gjordes kompromisser på rätt ställen när regeringen bildades, om det var rätt att ingå i en regering när miljöpartiet gick tillbaka i valet och om kompromissandet till vänster med V och till höger att tvingas administrera oppositionens politik är värt besväret.

Detsamma gäller för övrigt alla regionala och lokala nivåer där miljöpartiet ingår som en del i majoritetsbildningar eller i minoritetsfraktioner där det inte finns majoritet för något "block". I det uppkomna läget kommer det att vara mycket vilsenhet hur mycket som är grön påverkan, vad som är kompromiss och vad som är "gilla läget".

Frågan är också när stor del av de aktiva pådrivande medlemmarna rullas in i parlamentariska aktiviteter vad som blir av "medlemsbasen". Det ställer stora krav på organisationen att dels bibehålla "maktläget" som nåtts men också att vara en tillgång för nyrekrytering. I annat fall kommer det att finnas en marknad av partier som INTE sitter i regering som ligger närmast till hands att gå över till eller hamna i grupper där man slipper ta ansvar för direkta ansvarsbeslut.

Inga kommentarer: