< div id=”header ”>< / div>

lördag 15 november 2014

Godtycklighet och ovisshet betecknar dagens arbetsmarknadspolitik!

Ny regering och innan dess var det faktiskt en majoritet att avskaffa fas 3 som system. I vilket fall som helst är det en del maktskiften på gång och regeringen har i skrivande stund inte fått igenom sin budget. Jag tycker det är högintressant hur man jobbar på kommunal nivå med detta och har kontakter med de som "har hand om´det".

En stor del kommer numera inte via arbetsförmedlingen utan lotsas via socialförvaltningen som ska arbetsträna, praktisera och kompetenshöjas. En hel del av dem blir föremål för sjukskrivingar, behandling och arbetsförmågan ska utredas.

Ett stort ansvar har kommunerna som en stor arbetsgivare att kunna hjälpa till och jag har själv funderat många gånger varför inte jag med min breda erfarenhet av kommunen skulle kunna göra nytta nånstans. Men å andra sidan bör det finnas lättare och klarare vägar för de som har "lotsen" som kan hjälpa dem med adekvat ålder, rätt utbildning och hög arbetsförmåga.

Min första fråga till något som är uppbyggnad "En väg in" är att de saknar en egen hemsida.Det är fortfarande arbetsförmedlingen och socialförvaltningen samt allt hemlighetsmakeri som pågår där som styr det hela med oklarheter kring individer och organisation.

Förutom hemlighetsmakeriet är det betoning på individen att den ska leta praktikplats, på AF eller SOC att de ska ha dokumenterade papper som är utfärdade på centralt håll om arbetsträning, vissa handlingsplaner osv.

Kvalitén i det hela är oftast undermålig och slutar i godtyckligheter. Vissa människor favoriseras andra fryses ut. Jag tillhör den sistnämnda gruppen som ska hållas på bekvämt avstånd.

I vilket fall väntar vi på klarare regler från regeringen vad som kommer att hända inom arbetsmarknadspolitiken. Samt ge dem som arbetar med detta lokalt en chans att få "muskler" så de klarar av att coacha. Inte minst bör ju alla "offer" veta om de ska ge upp eller om det finns hopp.

Inga kommentarer: