< div id=”header ”>< / div>

fredag 31 oktober 2014

NU är det slut på tomtenisse-epoken i Varberg när styret blir grönare!Läser igenom det lokala S budgetförslag i Varberg. Inte minst vad hade hänt om det var dem vi bildat majoritet med i MP och inte alliansen? Har inte en massa år i minoritet och dessutom en valperiod 1994-1998 i MAJORITET ihop med S satt sina spår i miljöpartiet? Har S kanske också blivit grönare med åren?

Jag ska här punkta upp en del förändringar jag ser mot gårdagens sossar med miljöparti och dagens S och MP ur en lokal egensinnig aspekt i Varberg.

1)Jag ser en KLAR skillnad mot den socialdemokrati som jag samarbetade ihop i majoritet med 1994-1998 tillsammans med Vänsterpartiet. Då gick jag och MP från alliansen i en femklöver till en rödgrön majoritet. S hade en stark ensamregering och de flesta kommuner leddes av ett S-råd i närheten så långt ögat kunde nås möjligen undantag Kungsbacka och i landstinget.

2)DAGENS S vill inte höra talas om miljöpartiet i Varberg det gäller framför allt fotfolket och vissa förtroendevalda. De är ett parti med konstiga människor inklusive mig som är opålitliga i "höger-vänster" fast själva har de en förkärlek att samarbeta med moderaterna när det är frågor som passar dem själva.

3)Av TAKTISKA skäl talades det om att bilda majoritet efter valet med MP och C. Det är bara det att politiskt står S lika långt från C som de gjorde när MP befann sig i majoriteten 1994-1998 i Varberg. Alltså hade det varit naturligt att det "helst" hade blivit en rödgrön majoritet i minoritet ihop med S, MP och V. Det fattades sju röster för det om V hade lyckades ta de rösterna och blivit större än FP.

4)Det parti S hade 1994 som är den enda majoritetskonstellation S lyckats vara med i sen dess hade 26 mandat. Dagens S har 20 mandat och märkligt nog har SD de 6 mandat som fattas. Båda dessa partier är i minoritet tillsammans med V och SPI. Hur rundar man dem om man inte lyckas förnya sig både organisation och politik? Ser S i Varberg byggt på en STARK MAN som dessutom KRYSSADES mest av alla i valet.

5)DAGENS MP skiljer sig på en del punkter. När jag och MP var "vågmästare" 1994 KRÄVDES det att vi VALDE S och V och bildade majoritet med dem. Inget snack om saken. Vår uppgörelse avhandlades på 3 timmar dagen efter valet. Klart. DAGENS MP konstaterar att läget är givet med alliansen då motalternativ saknas. Noggrann insyn i budgetarbetet och en gemensam budget med alliansen kan presenteras.

6)FÖRÄNDRINGEN i politiken är att de gröna tankarna på ett helt annat sätt slagit igenom alliansstyret. Under åren 1998 fram till 2006 var det en ganska bedrövlig tillställning i Varbergs kf när alliansen styrde ihop med SPI.MP höll på att bli filial till V men höll sig ändå upprätt.

7)HADE MP kunnat bilda minoritetsmajoritet ihop med S och V? Frågan är om 27 mandat hade varit så lyckat när S varit totalt ointresserade av att fördjupa samarbetet under valperioden 2010-2014. De tänkte enbart på sig själva under valperioden och gav inte ens MP insynsplats i den stora Barn- och Utbildningsnämnden. Det fattades också inslag av de mindre partierna i Hamn- och Gatunämnden en viktig nämnd för bilfria förespråkarpartier som V och MP. NEJ tror inte det om alternativet hade varit en MINORITET ihop med alliansen typ Falkenberg och ett mandat fattats till absolut majoritet.

8)FRAMTIDEN vet vi inget om. Det gör det hela spännande. INGEN hade räknat att SD skulle få sex mandat i Varberg och är i den rollen ganska oprövade ej heller att SPI skulle behålla sina två mandat. "Rödgrönt" ihop har gjort sitt för en tid och har inte kunnat utvecklats. "Blågrönt" känns spännande och intressant då alliansen blev sitt eget självförhärligande med oförmåga att släppa in frisk luft.


Inga kommentarer: