< div id=”header ”>< / div>

måndag 6 oktober 2014

Motion ang införande av en budgetberedning i Varberg där samtliga partier ingår


Motion ang införande av en budgetberedning där samtliga partier ingår

Nuvarande budgethantering är förbehållen i första hand de partier som har säte i kommunstyrelsens arbetsutskott vilket ger tre partier modell större mer fördel än andra partier.

S kallar sig som största parti ett oppositionsparti men har inflytande i alla led där budgeten behandlas. De mindre partierna har högst en representant i kommunstyrelsen en månad inför kommunfullmäktige då de större partierna lämnat marginalutrymme för mindre partier att “tycka”.

Jag anser inte detta är seriös budgethantering. Alla partier iaf desom sitter i komunstyrelsen borde ha samma tillgång till information och samma insyn samt få frågor besvarade. Kunna få in sina ev ideer och upplägg så att budgeten i storadrag kan läggas i stor enighet.

Naturligtvis går det inte överbrygga ideologiska avvikelser men ändå få bort att det finns något som heter majoritet och opposition som företräds av ett parti i en konstlad process.

Jag hemställer kommunfulllmäktige besluta

att det införs en budgetberedning där samtliga partier får tillträde med möjlighet till information för att vara mer pålästa när kommunfullmäktige antar budgeten än vad fallet är idag


Varberg den 16 oktober 2014


Pierre Ringborg (MP)

Inga kommentarer: