< div id=”header ”>< / div>

onsdag 29 oktober 2014

Missbruksenhet öppnar i Varberg !

Ny missbruksenhet är tänkt att läggas i Varberg med 12 platser. Nya rutiner, ny organisation, fokus på individen säger Bengt Eliasson (FP) som numera är riksdagsledamot och lämnar sitt ordförandeskap i nämnden som "har hand om´et"

Idag finns något som heter PIVA för de som mår dåligt och vägen dit är via vårdcentraler eller att komma via akutintaget. Sedan skrivs det diagnoser och dylikt och vad händer sen? Förr hade de något som hette TNE-enheter inga läkare på plats enbart sjuksköterskor och en miserabel mottagning ute på Getterön på industrimark med tåg som rullade utanför och gods med lastbilar som gick dygnet runt.

Numera finns mycket inom missbruket klassat som en sjukdom och inte som en sanitär olägenhet och får då en annan status. Inte minst sedan den kände riksdagsledamoten William Petzäll hittades död i sitt hem i väntan på vårdplats.

Varbergs kommun har haft en märklig inställning till missbrukare. De ska gå genom kommunens egen AA-vård eller så skickas de bort på något externt hem där det ibland inte finns något att komma tillbaka till. Det är personen det är fel på inte kommunen.

Huruvida samarbetet kommer att bli bättre nu återstår att se eller om det blir ett sätt att bli av med 12 besvärliga individer "i väntan på". Varbergs kommun har en besvärlig boendesituation och många missbrukare brukar börja med att sumpa bort sitt boende om det uppstår återfall och dylikt.

Vad jag förstår gäller det att tolka orden "inskriven" och "utskriven" samt "aktualiserad patient" med en viss flexibilitet i något slags TOX-team.Allt ansvar kan inte ligga på individen "den sjuke" utan det är ett avtal att gör du ditt så hjälper vi till att göra vår del för att du ska bli bättre.

Jag önskar den nya samordningen lycka till och de som hamnar i skiten detsamma. Men erfarenheten säger att det ofta handlar om ansvarsområden, eget ansvar och att alla ställer upp annars kommer inte detta att fungera.

1 kommentar:

jeanette sa...

Äntligen, vekligen på tiden..