< div id=”header ”>< / div>

fredag 17 oktober 2014

Kommer barnen att bli gladare av kommande grönalliansens budget i Varberg?


Gissningar om en grön alliansbudget i Varberg. Det skiljde 10 miljoner vad gäller olika satsningar mellan MP och Alliansen vid förra årets budget. S hade en annan profil och det blev också motförslaget. Nu kommer sannolikt delar av MP:s förslag att jobbas in i den budget som ska ligga som huvudförslag den 28 oktober inför budgetmötet i november i Varbergs kommunfullmäktige. Det är då de nyvalda för första gången tar säte.

Skolan och maten

Huvuddelen för miljöpartiets del är naturligtvis satsningar på skolan och en högre andel ekologisk mat. För centerns del att det sker mer i form av närodlat och då behövs sannolikt någon form av samordningsdistribution för att underlätta det hela. Tillagningsköken som MP krävt länge kräver ökade insatser.

Förskolor

Ett stort bekymmer idag har och är utbyggnaden av förskolor som trots beslut inte kan färdigställas utan fördröjning. Det innebär att det sannolikt blir så att vårdnadsbidraget blir kvar även om S och V ville haft det avskaffat redan 1/1 i år här i kommunen. Alternativet är större barngrupper och de vill vi istället minska.

Stadsutvecklingsprojekt

Tre stora projekt arbetas med i kommunen: Varbergstunneln, Farehamnen och Västra Centrum. Det är ganska omfattande och kräver resurser i anspråk.Vi behöver också kommunikationer och använda smarta miljövänliga lösningar där bilismen bör begränsas och andra transporter främjas.

Det är bara några axplock som jag ser att det ges grönt fokus på. Jag har inte vågat nämna boendefrågor denna ständigt diskuterade fråga i kommunen eller vilken typ av företagande som det bör satsas primärt på. Ringhals ligger där det ligger, Södra vill expandera kraftigt men vi bör främja både vår handel, turism och företagande i kommunen för att bättra på vår position som attraktiv.

Det som kan bli intressant är vad MP kommer att se som framsteg jmfrt med förra årets alliansbudget där alla gröna miljöpartisterna lade ner sina röster utom jag i slutvoteringen. Nu tillhör vi själva majoriteten och det är väl mycket roligare än att harva i minoritet som partiet gjort sedan 1998?

Inga kommentarer: