< div id=”header ”>< / div>

söndag 7 september 2014

Nu gäller det - läs en SKOLANALYS om hur Varberg återtar sin tätplats genom att alla partier blir SKOLPARTIER !

Vad gör jag nu? Jo jag fildelar Andreas Östbergs synpunkter hur han analyserat läget i Varberg där ALLA partier numera omskolats till SKOLPARTIER.
Själv lägger jag in en expertkommentar efteråt då jag är en del i att de ska fortsätta vara skolpartier och jag vill ju att alla ska göra sin röst hörd i samtliga partier. Tillsammans blir vi starka att lyfta SKOLAN i VARBERG."Valet närmar sig. De flesta partier har blivit skolpartier och nästan oavsett vilka som styr Varberg efter valet pekar vallöften på olika insatser och ökad resurstilldelning till skolan. Jag, som varit starkt kritisk till omorganisationen av grundskolan, har tyvärr inte mycket att välja på i kommunalvalet.

I stort sett alla partier stod bakom omorganisationen och verkar ha haft uppfattningen på riktigt, eller på låtsas för att hålla upp en fasad av enighet, att omorganisationen passar som hand i handske med skollag och andra styrande dokument samt möjliggör attraktiva anställningar och flexibilitet/framförhållning.

Jag, och till en början många andra, har gång på gång visat varför detta inte stämmer och ledande tjänstemän avslöjades flera gånger med ogrundade eller osanna uttalanden. Partierna tycktes i stort blunda för detta och i stora drag acceptera tjänstemannaförslagen.

Men vad ska då vi som delar denna verklighetsbeskrivning rösta på? Det är din rättighet att rösta precis hur du vill, men det hindrar mig inte från att berätta hur jag tänker.
Liten guide till kommunvalet för alla som inte riktigt omfamnat omorganisationen av grundskolan i Varbergs kommun:

1. Partier i fullmäktige som inte varit direkt delaktiga i omorganisationen: MP, SD, SPI

2. Partier som i fullmäktige uttalade att frågan, eller delar av den, borde ha flyttats tillbaka till fullmäktige för diskussion+beslut: MP, V (fler?)

3. Partier som arbetat för avvikande linje mot grundförslaget gällande någon enskild skola: C, FP (Oj, jag är jätteosäker här. Kan någon rätta mig? Det är delvis spekulation eftersom diskussion i BUN och dess arbetsutskott sker bakom lykta dörrar)

4. Partier där fullmäktigeledamot argumenterat eller röstat mot partilinjen i enskild fråga samband med omorganisationen: MP (fler?)
Om man var skeptisk till hur processen gick till så blir det svårt att rösta M vad man än tycker om omorganisationen i sig.

Av allianspartierna återstår KD och FP som enligt min bild höll ganska låg profil i frågan samt C som ändå visade upp visst motstånd och vilja att agera när det gällde vissa mindre orter i kommunen. Kanske kan man ursäkta en röst på något av de mindre allianspartierna med att de antagligen var bakbundna av överenskommelser sinsemellan. Och om man måste rösta M kan man ju alltid kryssa någon annan kandidat än ordförande Åkesson om man vill visa någon form av missnöje.

En röst på S eller V är en röst på partier som också var delaktiga i omorganisationen. V var något mer motvilliga än S. Samtidigt skulle en röst på något av dessa ändå innebära en markering om att man vill se en förändring.

Om man fortfarande är småsur över hela omorganisationen finns egentligen bara MP, SD och SPI att välja på. För min del blir valet mellan dessa mycket enkelt. MP profilerar sig starkt inom skolan och om de får många röster kommer satsningar på skolområdet att komma i fokus efter valet. De är dessutom det enda parti som kan bryta SDs förmodade vågmästarroll genom någon form av samverkan med Allianspartierna.

Min uppfattning är att en röst på MP är en röst på ett parti som kan bidra med nytänk i BUN och satsningar på skolan samtidigt som SDs inflytande kan begränsas antingen av en hyfsat osannolik S+Mp+V-majoritet i fullmäktige eller någon form av samarbete Allians+MP.
Kom ihåg: Du bestämmer själv vad du röstar på! Jag röstar MP i kommunvalet."

Bra analys som ger en möjlighet för även trogna i de partier de själva väljer att kunna kryssa den de bäst de vill företräda för att föra skolfrågorna framåt.

Intressant är att vi kan olika roller kring skolan. Själva som kandidater att ha gått kurser eller varit fd elever i någon av skolorna, det finns de som jobbar som lärare finns en hel del på listorna. Det finns de som arbetat i skolan men inte just nu.

Som förälder finns intresse och några av oss har haft barn i skolan, en del kandidater har det nu. Vi har någon vi känner eller anhöriga som har del i skolan.

Det jag känner främst är att det finns en given konsesus som är svår att rubba bland varbergspolitikerna. Inte minst när det enhälligt bland alla partier bestämdes att Bun skulle ta hand om skolomorganisationen och vi vet efteråt resultatet.

Vi har ett val framför oss där vi inte vet vilka partier går framåt och vilka som blir invalda. Efteråt ska det förhandlas och det kan bli förskjutningar då vissa partier gått fram och andra tillbaka.

Det är helt rätt att i stort sett alla partier är Skolpartier men viktigast blir då att använda sin möjlighet att kryssa på listan kandidater som vill något med skolan för oavsett om partiet då går fram eller tillbaka har väljaren ändå gjort en markering,

Inga kommentarer: